Dag 1

Chris Sundqvist Järn


I mer än 10 år har Chris föreläst kring kommunikation, självinsikt och ledarskap. Examen i ekonomi som ledde till karriär på IBM och VM-data. Slutligen valde Chris en annan väg bland annat innehållande ett förlag med egen bok men kärnan har alltid varit föreläsningar och workshops kring DISC-teorin. 

Andra kanske inte tänker som du!
Chris styrka som inspirerande föreläsare 
är att på ett humoristiskt och lättsamt sätt förmedla insikter och tankenötter om hur du själv kommunicerar. Fokus ligger på ditt sätt att kommunicera och hur det kan påverka andra. 

Oavsett om du ska arbeta med, eller leda, kommer du att ha nytta av insikterna. Den fulla potentialen når du först när du kan acceptera, respektera och matcha en annan person som är olik dig själv. 

​​​​​​​
Som medarbetare/kollega får du insikt om människors olika drivkrafter och den potential som frigörs då dina medarbetare blir matchade på rätt sätt. Motivation, engagemang, lust, handlingskraft är bara några av resultaten.


Anna Melle


40 års erfarenhet och sju böcker gör Anna till ytterst kompetent när det kommer till integration. Anna är utbildad pedagog och verksam som föreläsare i ämnen som kulturmöten, kulturkrockar och hedersrelaterat våld.
​​​​​​​Kultur och integration – vägen genom vården i ett mångkulturellt samhälle
Anna är en uppskattad föreläsare med entusiasm och energi.

Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle. Kulturmöten är en del av vår vardag, dels i patient/anhörigkontakt men även medarbetare mellan. Människor med utländsk bakgrund betraktas ofta som avvikande i sitt beteende och ofta relateras detta till deras religion eller kultur.

Anna tar upp ämnen som:
-Olika syn på sjukdomar, somatiska och psykiatriska.

-Situationer då kulturskillnaderna blir som mest påfallande och hur de hanteras.

-Oliktänkande när det gäller behandlingar.
​​​​​​​
-Synen på bortgång av anhörig, synen på sorg.

Öka dina kunskaper i dessa frågor och det gör skillnad i ditt arbetsliv.

Dag 2

Stefan Sandström

är Leg psykolog. Han har mer än 30 års erfarenhet i att utbilda om hot och våld i arbetslivet och har skrivit två böcker i ämnet. Genom mångårigt
arbete med missbrukare och kriminella har han även fått mycket
praktisk nytta av sina kunskaper i ämnet. Han har också egen erfarenhet från
arbete inom sjukvården.
​​​​​​​Hot och våld för vårdpersonal
Stefan är känd för att kunna levandegöra sina föreläsningar med praktiska exempel och att lätta upp ett tungt ämne med sin uppskattade humor. Hans föreläsningar om våld och hot ligger alltid i topp på utvärderingarna.

​​​​​​​Föreläsningen ger praktiska verktyg för ett lågaffektivt bemötande av våld och hot som ger ett funktionellt skydd för den utsatte även i helt akuta situationer. Vi får veta vilka känslor och tankar som driver den våldsbenägne i den konkreta situationen, liksom vilket bemötande som lugnar ner situationen och som gör rationell kontakt och samtal möjlig. Negativa beteenden som förvärrar situationen förklaras också. Detta system har provats ut och befunnits verksamt under 30 år.


Jens Larsson

har med sina senaste 8 år som chefsjurist i Region Uppsala och nuvarande som chefsjurist på Kommuninvest, en mycket gedigen kunskap inom juridik. Han är tillika en god pedagog och föreläsare. Vid tidigare utbildningar får Jens alltid toppbetyg. 

Aktuell juridik för vård- och omsorgspersonal
Jens har förmågan att levandegöra ett annars svårt ämne och med hjälp av konkreta exempel anpassar han juridiken till den vardag som du som vårdpersonal möter i ditt arbete. Den här gången erbjuder Jens ett program som ständigt uppdateras och som bland annat baserar sig på:
-Den helt nya dataskyddsförordningen, GDPR som träder i kraft 25 maj 2018  och hur den kommer att få påverkan inom vården.

-Aktuella rättsfall från vården i Sverige och kopplat till EU-lagstiftningen.

-Patientlagen, som på nytt är uppe till diskussion.

-Juridiska svårigheter som kan uppstå i kontakt med patienter/anhöriga.
​​​​​​​
-Vilka juridiska skyldigheter/rättigheter har du?

-Sekretesslagen.

-Vilket ansvar har du?

Som vanligt när Jens föreläser kan vi se fram emot en givande diskussion. Kom väl förberedd med egna frågeställningar från din vardag och låt Jens hjälpa dig att få dem besvarade.