CASE

KOMPETENSGRUPPEN

”Vi har tidigare bearbetat marknaden via traditionella medier men i takt med att konkurrensen blir större känt ett behov av kompletterande marknadsföring och försäljning. Prospector har därför, under 3 år, hjälpt oss att bearbeta marknaden och uppnått ett mycket gott resultat.” - Anders Åkerman

SÅ HÄR GJORDE VI

Prospectors säljmodell bygger på tre steg; Analys, Aktivitet och Respons. Dessa moment återupprepas hela tiden och syftar till att utveckla såväl, målgruppen som våra erbjudanden och arbetsmetoder. 

Steg 1 – Analys 
Med en kartläggning av marknaden som bakgrund fastställs en budget samt vilka delmarknader som skall prioriteras för vidare bearbetning. 

Steg 2 – Aktivitet
I steg två sätts ett säljteam samman med ansvarig coach. Team utbildas för uppgiften varefter marknadsföring och försäljning av koncepten påbörjas. Inom teamet mäts löpande utfallet mot uppsatta mål.

Steg 3 – Respons
Dagrapporter sammanställs i vecko- och månadsrapporter som analyseras i syfte att se vilka aktiviteter som leder i rätt riktning och ger önskat utfall. 


Läs mer om vår tjänst Telefonförsäljning
anders akermananders akerman
anders akerman

Anders Åkerman

VD Kompetensgruppen