2016-01-21

​​​​​​​Läkarmissionen tar hjälp av Prospector

Läkarmissionen är en biståndsorganisation som arbetar med långsiktiga hjälpinsatser inom social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen gör också akuta humanitära insatser. Allt med hjälp av gåvor från svenska privatpersoner.
Kärnan i Läkarmissionens verksamhet är deras biståndsprojekt ute i världen, men eftersom deras arbete bygger på gåvor från privatpersoner i Sverige behöver de också arbeta med insamling och information på hemmaplan. En del av detta arbete har överlämnats till Prospector som hjälper till med att rekrytera nya månadsgivare samt uppgraderingssamtal av befintliga givare.