CASE

OK ekonomisk förening

"Som ansvarig för organisation och informationsutveckling hade jag ett behov att få veta hur verkligheten ser ut bland våra medlemmar. Undersökningen som Prospector genomförde åt OK har inneburit ett nödvändigt underlag för vårt fortsatta förankringsarbete och beslut. Leveransen av resultatet var tydligt och genomarbetat."
- Anna Marinder 

SÅ HÄR GJORDE VI

Steg 1 – urval 
För OK är medlemmarna den viktigaste drivkraften och det är avgörande för organisationen att veta hur medlemmarna upplever organisationen. Prospectors uppdrag var att kartlägga medlemmarnas kunskap om OK och deras villighet att delta i den demokratiska processen och samt villigheten att delta på OK:s stämmor. 

Steg 2 – fältarbete
OK:s underlag till frågeställningar bearbetades tillsammans med Prospector för att få ut optimalt undersökningsresultat. Målgruppen för undersökningen bestod av medlemmar runtom i landet och undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer.

​​​​​​​Steg 3 – analys
Undersökningsresultatet sammanställdes i en överskådlig presentation för att OK snabbt kunde dra ut de viktigaste resultaten och de primära slutsatserna.

Läs mer om vår tjänst Marknadsundersökningar
okok
ok

Anna Marinder 

Organisations- och informationsansvarig
OK ekonomisk förening