Jobba hos Prospector


Att arbeta på Prospector och de tjänster vi erbjuder innebär att effektivisera marknadskommunikationen och försäljningen för företag runt om i hela Sverige och därigenom hjälpa dem att öka sin lönsamhet. För att göra detta möjligt finns ett antal olika samverkande tjänster och produkter. Som anställd arbetar du med att erbjuda och sälja dessa tjänster till företag inom olika branscher eller med att utföra de olika tjänsterna.
coolcool
cool

Är Prospector rätt företag för dig?

​​​​​​​
Dina personliga egenskaper värderas högt! Vi välkomnar personer som har en vilja att utvecklas, en förmåga att väcka intresse, som inte räds nya utmaningar och som har en hög social kompetens. Din fysiska ålder saknar helt betydelse, våra medarbetare är mellan 20 och 60 år.

Dina tidigare erfarenheter är intressanta för oss och kommer att vara till nytta för dig! Prospector utvecklar ständigt tjänsteutbudet. I det arbetet kan vi ha stor nytta av dina tidigare erfarenheter, ditt branschkunnande och framför allt det kontaktnät som du har sedan tidigare. I ditt arbete som säljare eller intervjuare försöker vi så långt möjligt att ta hänsyn till dina tidigare erfarenheter.

Arbetet inom Prospector är säljinriktat men vi värdesätter en seriös framtoning som bygger på att varumärken vårdas och långsiktiga relationer etableras. Våra medarbetare är vårt ansikte utåt och företaget och varumärket Prospector utgörs till stor del av våra medarbetare. För oss är det därför mycket viktigt att vårda vårt varumärke och höja statusen för branschen. Vi är därför också medlemmar i ”Kontakta” En branschorganisation som arbetar med att kvalitetssäkra branschen och därför ställer krav på sina medlemsföretag.
Du är alltid garanterad en avtalsenlig lön och avtalsenliga villkor i övrigt. Lika viktigt som det är för oss att uppträda seriöst på marknaden är det att agera seriöst och långsiktigt när det gäller våra anställda. Företaget har en tydlig ambition att växa och utvecklas. Detta uppnås endast om vi kontinuerligt utvecklar våra medarbetare.

Du har alltid en möjlighet att påverka din lön. Oavsett roll i företaget så har du ett personligt incitament utöver den avtalsenliga ersättningen. Med hjälp av dessa incitament är förutsättningarna goda för rätt person att få en bra inkomst.

Prospector är ett företag som ställer krav! Det är kanske inget unikt men vi försöker vara tydliga i det här avseendet. De krav som ställs är inte orimliga utan handlar om att vi vill att du från början skall göra ditt bästa och sen fortsatt sträva efter att bli bättre. En del i dessa krav handlar om att vi vill kunna hjälpa dig att hitta din roll och nå dina mål.

Det skall vara kul att gå till jobbet och ännu roligare att vara på jobbet. För oss är det här en viktig måttstock på att allt fungerar som det ska. Vår strävan är alltid att varje anställd ska känna att han eller hon hamnat på rätt plats i arbetslivet.