Dag 1

Jens Larsson

har med sina senaste 8 år som chefsjurist i Region Uppsala och nuvarande som chefsjurist på Kommuninvest, en mycket gedigen kunskap inom juridik. Han är tillika en god pedagog och föreläsare. Vid tidigare utbildningar får Jens alltid toppbetyg. 

Aktuell juridik

Jens har förmågan att se till att alla har möjlighet att förstå och applicera ett annars svårt ämne. Med hjälp av konkreta juridiska exempel som är anpassat till ditt arbetsliv. Den här gången erbjuder Jens ett program som ständigt uppdateras och som bland annat baserar sig på:
-Den helt nya dataskyddsförordningen, GDPR som
träder i kraft 25 maj 2018 och hur den kommer att
få påverkan inom vården.
-Aktuella rättsfall från vården i Sverige och kopplat till
EU-lagstiftningen.
-Patientlagen, som på nytt är uppe till diskussion.
-Juridiska svårigheter som kan uppstå i kontakt med
patienter/anhöriga.
-Vilka juridiska skyldigheter/rättigheter har du?
-Sekretesslagen.
-Receptregister
-Apoteksdatalag
Som vanligt när Jens föreläser kan vi se fram emot en givande diskussion. Kom väl förberedd med egna frågeställningar från din vardag och låt Jens hjälpa dig att få dem besvarade.

Anders Welin


Anders Welin har i över 30 år
studerat konflikthantering och hur man hanterar hot- och våldsituationer. Han är
leg. Psykolog och Specialist inom klinisk psykologi och har över 15 års erfarenhet inom specialistpsykiatrin där han bl.a. jobbat med beroendeproblem och psykiskt störda lagöverträdare. Han är idag en av få i Sverige som har en postgraduate examen från University of Derby inom Compassion Fokuserad Terapi.

Hot och våld för apotekspersonal

Anders fokuserar på hur vi själva utvecklar verktyg för att kunna möta kunder
och patienter i hotfulla situationer. Bland annat genom programmet
evolution of response. Föreläsningen har som grund att ge verktyg för självreglering i hotfulla situationer. Lågt affektivt bemötande är grunden för att hantera potentiella hot- och våldssituationer. Att ha koll på var man själv är utgör grunden för att kunna göra detta. Arbete med positionering och avstånd som möjliggör nedtrappning i hot- och våldssituationer kommer också att tas upp för att ge färdigheter till ett funktionellt skydd för den utsatte, även i akuta situationer. Vi får även veta vilka känslor och tankar som driver den våldsbenägne i den konkreta situationen, liksom vilket bemötande som lugnar ner situationen och som gör rationell kontakt och samtal möjlig. Negativa beteenden som förvärrar situationen förklaras också.

Dag 2

Andreas Svensson

Andreas Svensson är leg psykolog.
Tidigare verksam inom primärvården och psykiatrin. Arbetar nu på egen mottagning och ger utbildning och handledning om rättshaveristiskt beteende. Andreas är också medförfattare till boken ”Att möta människor med
rättshaveristiskt beteende
– Handbok för
yrkesverksamma”. Andreas
har mycket erfarenhet av hur
man arbetar med och
bemöter personer med
rättshaveristiskt beteende från sin
verksamhet med att föreläsa, handleda och att bedriva terapi.

Möta människor med rättshaveristiskt beteende
​​​​​​​

Det finns en grupp människor som är särsklit svåra att möta i professionen. Personer som upplever sig oförstådda och orättvist behandlade av auktoriteter, myndigheter och vårdgivande inrättningar. Och som absolut vill diskutera, älta eller rent av anklaga sin omgivning.
Andreas benämner och beskriver dessa som
rättshaverister. Människor som alltså går orimligt långt i sina ifrågasättanden och som kan skapa stora problem och lidande.
Under seminariet ger Andreas dig en övergripande bild av dessa personer och hur du, i en
kundsituation, på bästa sätt kan bemöta och hantera deras anklagelser, deras misstänksamhet, krav och förväntningar. Med kunskap om beteendet får vi en
stabilare och tryggare miljö på våra arbetsplatser som kan komma att möta dessa individer.

Chris Sundqvist Järn

I mer än 15 år har Chris föreläst kring kommunikation, självinsikt och ledarskap. Examen i ekonomi som ledde till karriär på IBM och VM-data.
Slutligen valde Chris en annan väg bland annat innehållande ett förlag med egen bok,men kärnan har alltid varit föreläsningar och workshops kring
DISC-teorin.
​​​​​​​
​​​​​​​Andra kanske inte tänker som du!

Chris styrka som inspirerande föreläsare
är att på ett humoristiskt och lättsamt sätt förmedla insikter och tankenötter om hur du själv kommunicerar. Fokus ligger på ditt sätt att kommunicera och hur det kan påverka andra.
Oavsett om du ska arbeta med, eller leda, kommer du att ha nytta av insikterna. Den fulla potentialen når du först när du kan acceptera, respektera och matcha en annan person som är olik dig själv.
Som medarbetare/kollega får du insikt om människors olika drivkrafter och den potential som frigörs då dina medarbetare blir matchade på rätt sätt. Motivation, engagemang, lust och handlingskraft är bara några av resultaten.