Dag 1

Anders Welin

Anders har i över 30 år studerat konflikthantering och hur man hanterar hot och våldsituationer. Han är leg. Psykolog och Specialist inom klinisk psykologi och har över 15 års erfarenhet inom specialistpsykiatrin där han bl.a. jobbat med beroendeproblem och psykiskt störda lagöverträdare.
Han är idag en av få i Sverige som har en postgraduate examen från University of Derby inom Compassion Fokuserad Terapi.

Hot och våld för vårdpersonal
Anders fokuserar på hur vi själva utvecklar verktyg för att kunna möta patienter i hot och våldssituationer. Bland annat genom programmet evolution of response. Föreläsningen har som grund att ge verktyg för självreglering i hotfulla situationer. Lågt affektivt bemötande är grunden för att hantera potentiella hot och våldssituationer. Att ha koll på var man själv är utgör grunden för att kunna göra detta.
Arbete med positionering och avstånd som möjliggör nedtrappning i hot- och våldssituationer kommer också att tas upp för att ge färdigheter till ett
funktionellt skydd för den utsatte, även i akuta
situationer.
Vi får även veta vilka känslor och tankar som driver den våldsbenägne i den konkreta situationen, liksom vilket bemötande som lugnar ner situationen och som gör rationell kontakt och samtal möjlig. Negativa beteenden som förvärrar situationen förklaras också.

Jens Larsson

har med sina senaste 8 år som chefsjurist i Region Uppsala och nuvarande som chefsjurist på Kommuninvest, en mycket gedigen kunskap inom juridik. Han är tillika en god pedagog och föreläsare. Vid tidigare utbildningar får Jens alltid toppbetyg.
 

Aktuell juridik för vård- och omsorgspersonal

Jens har förmågan att se till att
alla har möjlighet att förstå och
applicera ett annars svårt
ämne. Med hjälp av konkreta juridiska exempel som är anpassat till ditt arbetsliv som vårdpersonal. Den här gången erbjuder Jens ett program som ständigt uppdateras och som bland annat baserar sig på:
-Den helt nya dataskyddsförordningen, GDPR som
träder i kraft 25 maj 2018 och hur den kommer att
få påverkan inom vården.
-Aktuella rättsfall från vården i Sverige och kopplat till
EU-lagstiftningen.
-Patientlagen, som på nytt är uppe till diskussion.
-Juridiska svårigheter som kan uppstå i kontakt med
patienter/anhöriga.
-Vilka juridiska skyldigheter/rättigheter har du?
-Sekretesslagen.
-Vilket ansvar har du?
Som vanligt när Jens föreläser kan vi se fram emot en givande diskussion. Kom väl förberedd med egna frågeställningar från din vardag och låt Jens hjälpa dig att få dem besvarade.

Dag 2

Chris Sundqvist Järn


I mer än 10 år har Chris föreläst kring kommunikation, självinsikt och ledarskap. Examen i ekonomi som ledde till karriär på IBM och VM-data. Slutligen valde Chris en annan väg bland annat innehållande ett förlag med egen bok men kärnan har alltid varit föreläsningar och workshops kring DISC-teorin. 

Andra kanske inte tänker som du!
Chris styrka som inspirerande föreläsare 
är att på ett humoristiskt och lättsamt sätt förmedla insikter och tankenötter om hur du själv kommunicerar. Fokus ligger på ditt sätt att kommunicera och hur det kan påverka andra. 

Oavsett om du ska arbeta med, eller leda, kommer du att ha nytta av insikterna. Den fulla potentialen når du först när du kan acceptera, respektera och matcha en annan person som är olik dig själv. 

​​​​​​​
Som medarbetare/kollega får du insikt om människors olika drivkrafter och den potential som frigörs då dina medarbetare blir matchade på rätt sätt. Motivation, engagemang, lust, handlingskraft är bara några av resultaten.


Henrik Widegren 

Henrik är öron-näsa halsläkare och foniater vid Skånes Universitetssjukhus. Han är även krönikör, artist och medlem i panelen Fråga Lund.

Rösten hörs mer än orden!

En människas röst är så självklar att vi knappt hör den. Rösten spelar större roll än de flesta tror. Rösten avslöjar bland annat ålder, stress, samhällsklass och utseende. Rösten påverkar hur vi bemöts och kan vara avgörande i vår kommunikation med andra. Vi får svar på vilken betydelse rösten har för hur vi uppfattas och ges tips på hur vi kan använda rösten för att höras bättre.
Humor ska vi ta på högsta allvar!
Skratt och glädje påverkar vår hälsa. Kliniska studier visar att skratt ökar energiförbränningen, minskar risken för högt blodtryck och hjärtsjukdom, förbättrar immunförsvaret och kan förebygga utbrändhet.
Detta föredrag ger ett medicinskt, humanistiskt, psykologiskt och sociologiskt perspektiv på rösten.
www.henrikwidegren.se