Marknads­information

ALLMÄNT OM MARKNADS­INFORMATION

​​​​​​​
Kunskap om ditt företags marknad är en viktig förutsättning för att etablera, underhålla och utveckla dina företagsrelationer på marknaden. Det är den kunskapen som grundlägger strategierna för hur och om du skall arbeta med att ta nya marknadsandelar, expandera geografiskt, diversifiera din verksamhet, utveckla prisstrategier et cetera.