MARKNADSINFORMATION - FAKTA

Faktaprojekten bygger på att flera företag med ett gemensamt behov av en viss typ av marknadsinformation från en viss målgrupp samverkar.

De frågor som ställs i den här typen av kartläggning har initierats av oss och bygger på vår långa erfarenhet av att samarbeta med företag inom en rad olika branscher. Antalet företag som får ta del av samma information är alltid begränsat.

​​​​​​​För dig som kund innebär Faktaprojekten att du, till ett mycket lågt pris per intervju, får kartläggande information inom det aktuella frågeområdet. Samt aktuell information om vilka företag som avser att genomföra investeringar inom just ditt område.

Vi genomför löpande Faktaprojekt riktade till olika målgrupper och med ett stort antal informationsområden. 
Till exempel gällande innehav och investeringsbehov inom IT-området, personal och utbildning, ekonomi samt Industrin gällande underhåll, förpackning, lager och logistik, konstruktion och maskinbyggnad samt naturligtvis gängse maskininvesteringar och industriinriktade tjänster. Kontakta oss för närmare information om när vi kan erbjuda en lämplig aktivitet för just ditt företag.
faktainsamlingfaktainsamling
fakta