MARKNADS­kartläggning

En marknadskartläggning syftar till att ge dig en övergripande bild av den marknad som ditt företag produkter och tjänster befinner sig i. Vi samlar in information om varje enskilt företag eller person, något som sedan kan ligga till grund för beslut och prioriteringar. Kartläggningen ska ge svar på vilka som är rätt kunder, vilka produkter eller tjänster som bäst svarar upp för respektive företags behov, hur dessa produkter och tjänster bör erbjudas de olika företagen och när i tiden det passar bäst att kontakta dem.
marknadskartläggningmarknadskartläggning
marknadskartlaggning