Omnibus

Vi genomför löpande omnibusprojekt riktade till olika målgrupper. Omnibusaktiviteterna bygger på att flera företag, med ett gemensamt behov av att nå en viss målgrupp, samverkar för att hålla nere kostnaden. Varje deltagande företag presenteras kort, får ställa sina egna unika frågor och får svaren på dessa exklusivt presenterade. Vinsten för dig som kund med omnibusaktiviteterna är framför allt att du, trots en lägre kostnad, fullt ut påverkar vad du vill kommunicera och vilken information du vill få. Informationen går enbart till dig men genom att flera företag delar på den tid det tar att nå fram till rätt intervjuperson så sjunker din kostnad per intervju avsevärt.
omnibusomnibus
omnibus