Prospektaktiviteter

Prospector har ett helt unikt koncept för att selektera fram investeringsbenägna företag med ett intresse av att komma i kontakt med just ditt företag. Som kund till oss i våra paketerade prospekterande aktiviteter nämns ditt namn för samtliga intervjuade företag som visat intresse för att investera i den typ av produkt eller tjänst som du arbetar med. Antalet leverantörer som nämns är starkt begränsat och de prospekt du erhåller omfattar enbart de företag som själva meddelat att de vill ha en kontakt från just er. En garanti för att det är substans i den information vi levererar till dig.

Våra agenter som löpande arbetar med den här tjänsten lär känna de utvalda intervjupersonerna och får därmed en förtroendefull dialog där det intervjuade företagen i allt högre grad ser oss som en samarbetspartner som hjälper dem att hitta lämpliga leverantörer. Det är den erfarenheten och dialogen som ger dig prospekt med en mycket hög träffsäkerhet och relevans.
prospektprospekt
prospekt