Prospektering

En prospektering kan liknas vid en marknadskartläggning med den skillnaden att tyngdpunkten ligger på att kartlägga de företag som uppger att de har ett behov av just era produkter eller tjänster. 

Principen är att vi tidigt i samtalet marknadsför ert budskap. De som upplever att det låter intressant kartläggs med fler frågor som skall ge substans till det visade intresset och information som förenklar ert fortsatta säljarbete. De som inte är intresserade avslutas eller får ett mindre antal frågor som ger en bild av varför just de inte är intresserade.
prospekteringprospektering
prospekt2