Statistiska undersökningar

ALLMÄNT OM STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR

​​​​​​​
Statistiska undersökningar kan användas för att exempelvis ta reda på hur dina kunder upplever dig som leverantör och hur välkända dina produkter eller tjänster är, hur du upplevs av din personal och mycket annat. Undersökningarna genomförs såväl bland hushåll som bland företag och våra uppdragsgivare återfinns i alla typer av branscher och organisationer. 

Samtliga undersökningar genomförs enligt vedertagen metodik gällande urval, fältarbete och analys. Vi kan hjälpa dig genom hela undersökningsprocessen eller enbart fungera som fältarbetsresurs om det passar dig bättre.

När vi genomför undersökningar för våra kunder ligger oftast en problemformulering till grund och utifrån den skapar vi sedan urval, frågemanus, fältarbete och rapporteringen. Alltid skräddarsydda utifrån företagets speciella behov.