Läsvärdes­undersökning

Vid all produktutveckling är det angeläget att ha en bild av vad kunderna anser. För tidningar och tidskrifter kan det handla om vad man vill läsa mer respektive mindre om? Hur prioriterar man olika delar av innehållet i tidningen? Vilka läser vad? Vilket betyg ger man till olika delar av innehållet?
läsvärderingsundersökningläsvärderingsundersökning
lasvarde