MARKNADS­undersökning

Tar reda på ditt företags position på marknaden i förhållande till dina konkurrenter och/eller dina uppställda mål. Hur välkänt är ditt eller dina varumärken? Inom vilka segment är ni välkända respektive okända? Var finns er tillväxtpotential och vad krävs för att ta ytterligare marknadsandelar?
marknadsundersökningmarknadsundersökning
marknadsundersokning