Medarbetar­undersökning

Att ha sin personal med sig är många gånger nyckeln till framgång. Vi hjälper er ta reda på Hur stor är personalens kunskap om företagets mål och värderingar? I vilken grad delar de dessa? Hur väl fungerar den interna kommunikationen? Hur upplever man organisationen och samarbetet med övriga verksamheter i företaget Genomförs meddelade åtgärder och i så fall leder de i rätt riktning? 
medarbetarundersökningmedarbetarundersökning
medarbetar