Medlems­undersökning

Medlemmarna är för många organisationer den viktigaste drivkraften och det kan vara avgörande att ha kunskap om medlemmarnas upplevelse, uppfattning om organisationen och v de frågor som medlemmarna vill att du driver. Våra medlemsundersökningar tar reda på hur medlemmarna upplever informationsgivning, medlemmarnas kunskapsnivå vad gäller organisationens mål och värderingar och i hur hög grad delar de dessa. 


Vi kartlägger även vilka som valt att bli medlem och varför. 
medlemsmedlems
medlems