Telemarketing

Allmänt om telemarketing


Telemarketing är försäljning och marknadsföring per telefon. Dialogen mellan två människor bidrar till att effektivt kommunicera ett anpassat budskap, med målet att det ska upplevas personligt. Vi tar fasta på kontaktpersonens specifika situation, och den kunskap vi får om personen under samtalets gång. Andra ord för det här kan vara "one-to-one marketing", "relationsmarknadsföring" eller "personlig marknadsföring".

Telemarketing är ett väl beprövat och synnerligen effektivt sätt att arbeta, oavsett om du har företag som din marknad eller privathushåll.