BESÖKSBOKNING

Prospectors tjänst för besöksbokning kan fullt ut anpassas till just ditt företags behov. I alla delar skräddarsys tjänsten till den situation ni befinner er i. Det kan exempelvis handla om det manus som vår besöksbokare jobbar efter när hon eller han företräder ditt företag. Den målgrupp som du vill boka ut dina säljare till eller hur du vill att de bokade mötena skall presenteras för er. Eller hur många besök per dag som varje säljare skall bokas in på.

Vi upplever varje besöksbokning som spännande och utmanande

Många duktiga besökssäljare upplever att det är svårt och ibland även tråkigt att boka sina egna besök. Följden blir att för få besök bokas och kostnaden per besök blir för hög. En annan risk är att besöken inte bokas hos de företag där säljledningen önskar få fler besök. När vi hjälper dig med besöksbokningen är förutsättningarna helt annorlunda eftersom vi upplever varje sådant uppdrag som spännande och utmanande.
besöksbokningbesöksbokning
besoksbokning
Vi hjälper dig att få fram och bearbeta rätt målgrupp
Prospector samarbetar med Biznode och en rad andra välrenommerade leverantörer av adressregister och marknadsinformation. Urvalen kan göras på ett mycket stort antal kriterier som gör det möjligt att selektera fram precis rätt målgrupp för din besöksbokning.

Oavsett om det handlar om företag eller privathushåll så presenterar vi dig och ditt företag så att ditt varumärke vårdas och utvecklas.

Tillsammans går vi igenom hur ni önskar bli presenterade vid besöksbokningen och vad som är viktigast att få fram i
samtalet för att ni skall få rätt substans i era besök. Vi går också igenom och beslutar vilken eller vilka företrädare ni vill få era möten bokade med. Allt för att vi vid besöksbokningen skall ge rätt person bästa tänkbara bild av ditt företag och ditt erbjudande.

Möten som bokas helt enligt dina önskemål
De möten som blir aktuella under besöksbokningen kan redovisas direkt i en kalender som delas av bokaren hos oss och din säljare. Ett annat alternativ är att en person i ditt företag får alla bokade besök för att sen fördela dessa. Bokade möten presenteras för er i realtid och om du vill så kan vi även ansvara för att bekräfta bokade möten samt påminna den ni skall besöka med ett SMS dagen innan mötet.


Antal möten per dag och önskade tider för besöken tar vi ansvar för och i de fall vi bokar för enskilda säljare tar vi även hänsyn till restider mellan besöken.

Aktuell information inför varje kundmöte och efter avslutad besöksbokning
I samtalen kan vi även samla in annan information som din säljare kan ha nytta av inför sitt besök. Sådan information delges er i samband med bekräftelsen av mötet. Efter varje bokningsprojekt eller med ett överenskommet intervall får ni även information från de som valt att tacka nej till ett besök.

Vi arbetar hela tiden med tydliga mål
Vår arbetsledning följer hela tiden din besöksbokning och kontrollerar då att vi ligger i fas med överenskomna mål. Om så inte är fallet kontaktar vi dig omgående i syfte att hitta nya infallsvinklar som kan påverka utfallet positivt.