FUNDRAISING / INSAMLING

Prospectors tjänst för att samla in gåvor och generera månadsgivare kan fullt ut anpassas till just din organisations behov. I alla delar skräddarsys tjänsten till den situation ni befinner er i och de behov som just ni har av att värva nya, uppgradera befintliga eller återvinna tidigare givare. Det kan exempelvis handla om det manus med argument och budskap som våra insamligsagenter jobbar efter när hon eller han företräder din organisation. Den målgrupp som du vill vända dig till för att värva givare eller hur du vill att resultatet av din insamlingskampanj skall presenteras för er.

Vi upplever varje insamlingsuppdrag som spännande och utmanande

Att värva nya bidragsgivare kan ibland upplevas svårt. Detta trots att vi kan se att viljan att ge gåvor ökar och att bemötandet vid den här typen av samtal är mycket bra. Att samla in pengar via telefonsamtal är effektivt och ger bra utfall för den som är van att kommunicera per telefon men för många kan det vara svårt när man inte ser den man talar med. Följden blir därför ofta att en för liten andel givare värvas i den målgrupp man bedömt som intressant. I de fall värvningen sker med egen personal snarare än ideellt arbetande volontärer riskerar också kostnaderna att skjuta i höjden.

När vi hjälper dig med givarsamtalen är förutsättningarna helt annorlunda eftersom vi upplever varje sådant uppdrag som spännande och utmanande. Erfarna insamlingsagenter ser eventuella Invändningar och frågor som ett intresse hos den vi pratar med och ett underlag för att få en bra dialog. Och det hjälper dem att använda rätt argument. De är också van vid att bearbeta nya marknader och även sådana där intresset kan förväntas vara svagt. Det här innebär att de fortsätter att hålla ett högt tempo i samtalen även när det är tufft.


Vi hjälper dig att få fram och bearbeta rätt målgrupp

Prospector samarbetar med Bisnode och en rad andra välrenommerade leverantörer av adressregister och marknadsinformation. Urvalen kan göras på ett mycket stort antal kriterier som gör det möjligt att selektera fram precis rätt målgrupp för dina givarsamtal. Oavsett om det handlar om företag eller privathushåll. Självklart kan vi även utgå från adressmaterial som kommer från din organisation och genomföra matchningar i nya målgrupper för att hitta tvillingar eller ta bort de som redan är dina medlemmar.

Vanligast när vi värvar månadsgivare är trots allt att vi kontaktar de som redan har varit i kontakt med din organisation och tidigare skänkt gåvor vid enstaka tillfällen. Kanske som en följd av direktreklam, events eller annan form av marknadsföring.

Vi presenterar dig och din organisation så att ert varumärke vårdas och utvecklas

Tillsammans går vi igenom hur ni önskar bli presenterade och vad som är viktigast att få fram i samtalet för att ni skall få givare som stannar kvar över tid. Den typ av mjuka givarsamtal som vi arbetar med syftar till att du skall få en hög förnyelsegrad bland dina givare och därmed en kontinuitet i gåvorna.  Vi går också igenom vilken information som är viktig för dig att få fram i varje samtal och hur eventuella frågor skall besvaras. Allt för att vi i givarsamtalen skall ge bästa tänkbara bild av er organisation och de biståndsprojekt ni genomför.
​​​​​​​

Kontinuerlig rapportering av utfall

För att du alltid skall känna dig trygg med att vi handskas väl med de pengar du valt att investera i din insamlingskampanj så kan i stort sett allt vi gör och alla resultat som uppnås rapporteras till dig löpande. Vi skräddarsyr en rapport som passar just dina behov och som du får med det intervall du önskar.

Vi arbetar hela tiden med tydliga mål

Vår arbetsledning följer hela tiden din insamlingskampanj och kontrollerar då att vi ligger i fas med överenskomna mål. Om så inte är fallet kontaktar vi dig omgående i syfte att hitta nya infallsvinklar som kan påverka utfallet positivt.

Vill du veta mer om hur ni kan få fler nya givare till era biståndsprojekt, hjälpa er att värva medlemmar eller genomföra medlemsundersökningar så kontakta någon av Prospectors projektledare.