Inbjudningar

Ibland är det betydligt effektivare att kunderna kommer till dig än att du åker till dem och då hjälper vi dig att bjuda in. Det kan till exempel handla om seminarier, öppna hus, mässor eller roadshows där syftet är att få flera företag att infinna sig vid samma tidpunkt. I de fallen är fördelarna för dig att veta hur många och vilka som kommer till mötet betydande eftersom du då kan förbereda dig bättre.

Andra gånger handlar det om enskilda kundmöten där det är till fördel för själva mötet att det äger rum hos dig. Det kan vara produkter som behöver visas upp och demonstreras, presentation av ett nytt sortiment eller kundmöten där andra nyckelpersoner och anställda i ert företag och är inblandade.
inbjudningarinbjudningar
inbjudningar