Medlems­värvning

Prospectors tjänst för medlemsvärvning kan fullt ut anpassas till just din organisations behov. I alla delar skräddarsys tjänsten till den situation ni befinner er i och de behov som just ni har av att värva nya medlemmar eller återvinna passiva, tidigare, medlemmar. Det kan exempelvis handla om det manus med argument och budskap som våra medlemsvärvare jobbar efter när hon eller han företräder din organisation. Den målgrupp som du vill vända dig till med värvningssamtalen eller hur du vill att resultatet av din medlemsvärvning skall presenteras för er.

Vi upplever varje medlemsvärvning som spännande och utmanande

Att värva nya medlemmar kan ibland upplevas svårt och otacksamt. Framför allt när den som värvar själv är en aktiv och engagerad medlem som möts av invändningar och oförstående. Följden blir därför ofta att en för liten andel medlemmar värvas i den målgrupp man bedömt som intressant. I de fall värvningen sker med egen personal snarare än ideellt arbetande volontärer riskerar också kostnaderna att skjuta i höjden.

När vi hjälper dig med medlemsvärvningen är förutsättningarna helt annorlunda eftersom vi upplever varje sådant uppdrag som spännande och utmanande. Invändningar och frågor ser vi som ett intresse hos den vi pratar med och ett underlag för att få en bra dialog och det hjälper oss att använda rätt argument. Vi är också van vid att bearbeta nya marknader och även sådana där intresset kan förväntas vara svagt och vi fortsätter att hålla ett högt tempo i samtalen även när det är tufft.

Vi hjälper dig att få fram och bearbeta rätt målgrupp

Prospector samarbetar med Biznode och en rad andra välrenommerade leverantörer av adressregister och marknadsinformation. Urvalen kan göras på ett mycket stort antal kriterier som gör det möjligt att selektera fram precis rätt målgrupp för din medlemsvärvning. Oavsett om det handlar om företag eller privathushåll. Självklart kan vi även utgå från adressmaterial som kommer från din organisation och genomföra matchningar i nya målgrupper för att hitta tvillingar eller ta bort de som redan är dina medlemmar.

Vi presenterar dig och din organisation så att ert varumärke vårdas och utvecklas

Tillsammans går vi igenom hur ni önskar bli presenterade och vad som är viktigast att få fram i samtalet för att ni skall få rätt substans i varje värvad medlem. Vi går också igenom vilken information som är viktig för dig att få fram i varje samtal och hur eventuella frågor skall besvaras. Allt för att vi vid medlemsvärvningen skall ge bästa tänkbara bild av din organisation och ditt erbjudande.

Kontinuerlig rapportering av utfall

För att du alltid skall känna dig trygg med att vi handskas väl med de pengar du valt att investera i din medlemsvärvning så kan i stort sett allt vi gör och alla resultat som uppnås rapporteras till dig löpande. Vi skräddarsyr en rapport som passar just dina behov och som du får med det intervall du önskar.
​​​​​​​

Vi arbetar hela tiden med tydliga mål

Vår arbetsledning följer hela tiden din medlemsvärvning och kontrollerar då att vi ligger i fas med överenskomna mål. Om så inte är fallet kontaktar vi dig omgående i syfte att hitta nya infallsvinklar som kan påverka utfallet positivt.

Vill du veta mer om hur ni kan jobba mer effektivt och få fler nya medlemmar, hur vi kan hjälpa er med medlemsundersökningar eller samla in pengar till era biståndsprojekt så kontakta någon av Prospectors projektledare.Kontakta oss redan idag eller lämna dina uppgifter nedan så kontaktar någon av våra säljare dig