Telefon­försäljning

Många produkter och tjänster lämpar sig väl för telefonförsäljning. Och ofta i kombination med de möjligheter som finns för interaktiva säljstöd, digitala broschyrer och e-postutskick. En erfaren telefonsäljare tar ofta fyra till fem gånger så många säljkontakter som en besökssäljare per dag, något som många gånger innebär väsentligt sänkta säljkostnader men som lika ofta innebär att de företag som idag aldrig får ett erbjudande nu kommer att få det.

Prospector arbetar med telefonförsäljning såväl mot företag som mot privatpersoner. Vi är angelägna om att jobba med telefonförsäljning som vårdar varumärken och fullt ut bygger på seriösa och väl genomtänkta koncept. Vi är måna om såväl samarbetspartners som våra säljare och säkerställer alltid att förutsättningarna är sådana att båda parter gör en bra affär. 
TelefonförsäljningTelefonförsäljning
telefonforsaljning