Telefonförsäljning

Telefonförsäljning är en svår men rätt uförd effektiv konst. På några minuter ska förtroende skapas och ett givande samtal för båda parter växa fram. Välj en partner med säljare som kan lyssna och bemöta många olika personligheter samt väljer uppdrag med noggrannhet.
Många produkter och tjänster kan marknadsföras och säljas med hjälp av telefon. Rätt utförd är det en effektiv metod att snabbt nå ut till potentiella och befintliga kunder. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att utrymmet för att störa människor i privatlivet så väl inom yrkeslivet har minskat. Eftersom det är ditt varumärke och företag som representeras i samtalet gäller det att välja en partnter som ser till att oavsett samtal skapa goodwill för dig.

Välj telefonförsäljning med kvalitet
Hos Prospector får du arbeta med säljpersonal som kan lyssna, lyssna av och anpassa samtalet efter mottagarens behov. Den fingertoppskänslan ger också resultat. Men det innebär också att uppdrag som inte har rätt förutsättningar eller villkor inte blir verklighet hos oss. I många fall kan mötesbokningar eller andra aktiviteter generera mycket bättre förutsättningar för goda och lönsamma kundrelationer än ett snabbt avslut i telefon. 
Vart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning

Mötesbokning eller telefonförsäljning? 


Hitta rätt väg fram för att skapa nya och långsiktiga kundrelationer.

Ring oss på:
Eller mejla en fråga till:
mer.info@prospector.nu