Vi är en opinionsbildande organisation, men vilka frågor är aktuella just nu?

För en opinionsbildande organisation är det avgörande att ha information om vilka frågeställningar som diskuteras i samhället just nu. Vad som oroar, roar, skapar engagemang och väcker åsikter. Dagstidningar, tv, radio och sociala medier ger en bild. Men med en opinionsundersökning får du statistiska fakta.
Undersökningar ger dig möjlighet att gå till källan och faktiskt få veta vad människor tycker och tänker i olika frågor. Det gör att din organisation kan vara relevant i sitt opinionsbildande arbete. I Sverige har opinionsundersökningar använts sedan 1960-talet bland annat för att ta reda på hur svenska folket röstar. Med hjälp av en undersökningsform där svaren är anonyma kan du med rätt urval nå en så stor grupp att det svaren visar blir statistiskt säkerställt. Detta är en användbar ögoblicksbild när du vill ha svar som är förankrade i samtiden.

För att ytterligare öka informationsinsamlingen kan en attitydundersökning fungera som ett viktig komplement där du har en möjlighet att djupare undersöka en målgrupps åsikter eller beteenden. Prospector har många års erfarenhet av att genomföra opinionsundersökningar och attitydundersökningar, vilket gör att du kan förlita dig på de resulat som våra undersökningar visar.

En anpassad och unik lösning ger garanterat mest nytta. Det får du hos Prospector. Kontakta oss, så skapar vi undersökningar som är guld värda!

Vill du läsa mer om undersökningar?

Här kan du läsa om hur Prospector arbetar med opinionsundersökningar. 

Vart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning

Hållbara undersökningar ger användbar information.


Få mer information om effektiva opinionsundersökningar: 
0510-30 19 20

Eller skicka din fråga direkt till:
mer.info@prospector.nu