Hållbar affärsnytta är vårt arbetssätt

Att leverera resultat som endast ser bra ut i statistiken är inte tillräckligt för oss. Ett svar ska ge dig möjlighet att starta en ny kundrelation, slutföra en affär eller samla in värdefull information som har betydelse för din verksamhet. Detta kräver kvalitet och hållbarhet från början till slut. 
Vårt uppdrag är att hjälpa dig att skapa affärsnytta. Dels i vårt arbetssätt, men också i den faktiska leveransen. De kontakter du vill ha, den information du behöver och svaren på dina frågor ska ge en tillräckligt stabil grund som möjliggör att köpbeslut, kundlojalitet, kundvård eller marknadsföringsstrategier kan bli verklighet.

Rätt samtal vinner i längden

För oss är inget uppdrag det andra likt. Från vår sida kräver detta flexibilitet, engagemang och fingertoppskänsla i varje enskilt möte med dina potentiella leads såväl som etablerade kunder. För oss är alla samtal en unik dialog där bemötande, förmåga att lyssna av samt god social kompetens är viktiga faktorer för ett lyckat resultat. Men för att ge kvalitet från början till slut har också strategi, målgruppsurval och kvalitet på register betydelse. Detta gäller även det erbjudande du vill presentera och de frågor du vill ställa i en undersökning. Med hjälp av oss på Prospector får du ett kritiskt, erfaret och engagerat stöd som hjälper dig igenom processen. Detta innebär också att alla uppdrag inte är för oss. När upplägget är kortsiktigt och det redan från start är tydligt att insatsen inte kommer att ge verklig nytta, då är inte vi din partner.

Tretttio års erfarenhet

Prospector har trettio års samlad erfarenhet av marknadsföring, CRM, strategisk kundbearbetning, informationsinsamling, statistiska undersökningar och säljarbete via telefon. När du anlitar oss får du ta del av arbetssätt och metoder som bygger på hundratusentals kontakter med personer i en mängd olika branscher där vi har varit en katalysator i utveckling av både kontaktytor, affärer, kundservice och varumärkesuppfattning. Ett lyckat resultat handlar självklart om strategi, kvalitet i målgruppsurval, manusupplägg och erbjudanden. Men allra mest handlar det om att du får tillgång till erfarna personer som kan ge dig det just du behöver.

Lägg ditt varumärke i trygga händer

När du ger oss ditt förtroende att representera ditt varumärke under ett uppdrag är det vår uppgift och vårt ansvar att se till att dina kontakter möter en dialog som genomsyras av dina kärnvärden. Samtidigt är målet att flytta fram dina positioner i ett säljarbete. Detta är ett stort förtroende att lämna över. Därför kan du vara säker på att vi matchar rätt personer med rätt kompetens, inställningar och erfarenhet så att det passar just ditt uppdrag. Tack vare trettio års branscherfarenhet och många framgångsrika samarbeten vet vi idag att detta är framgångsfaktorer som ger goda resultat.

Vad tycker dina kunder om ditt varumärke?


Diskutera kundundersökningar och marknadskartläggningar med oss.

Ring: 0510-30 19 20

Mejla oss på:
mer.info@prospector.nu