Kund- och attitydsundersökning

Vad tycker dina kunder om din produkt? Hur tycker de att din service är? Med hjälp av kundundersökningar kan du ta reda på om allt du vill leverera faktiskt når fram. Står du inför en produktlansering? Då kan en attitydundersökning vara en god investering.
Kunskap är makt. Att veta vad dina kunder tänker, tycker, och känner gällande ditt varumärke är idag avgörande för företagets utveckling. Kundservice och tillgänglighet är konkurrensfaktorer som är minst lika viktiga som produkten och tjänsten i sig. Med en kundersökning kan du få viktiga insikter och hitta möjligheter till förbättring inom exempelvis service, tjänster, erbjudanden och säljinsatser. Hos Prospector får du hjälp med alltifrån att lägga upp ett frågeformulär, göra målgruppsursval till genomförande och svarsanalys. Det ger dig trygghet i att du får fram ett statistiskt säkerställt resultat som du kan lita på och använda som beslutsunderlag.

Attitydundersökning ger perspektiv vid marknadsexpansion
När du står inför en nylansering eller vill ge dig in på en ny marknad? Då är en attitydundersökning ett utmärkt verktyg för att se till att du tar rätt affärsbeslut på rätt kunskapsgrund. Likt en kundundersökning är en attitydundersökning ett potent statistiskt verktyg som med hjälp av rätt frågebatteri ger dig en bild av hur terrängen ser ut innan du ger dig ut i okända marker. Vi på Prospector har lång erfarenhet av både enkäter via webb och via telefonintervjuer och hjälper dig gärna genom hela processen.  

NKI ger dig betyg i kundnöjdhet
NKI-index är ett mått och nyckeltal som visar hur nöjda ett företags kunder är. Nöjd kundindex (NKI) ger dig kundernas syn på ditt företag samtidigt som det är ett verktyg för att förbättra kundnöjdheten. Idag genomförs NKI i de flesta branscher och är en statistisk undersökning som bygger på en matematisk formel. Undersökningen bygger på tre grundfrågor som handlar om nöjdhet, uppfyllande av förväntningar och hur nära idealet företaget kommer i verkligheten. Prospector har både erfarenhet och kunskap kring utvecklingsarbete med hjälp av NKI och hjälper dig gärna att genomföra en NKI-undersökning.
Vart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning

Fråga dina kunder och få svar.


Har du frågor om kund- och attitydundersökningar? Eller vill göra en NKI-undersökning?

Ring oss:
Eller mejla en fråga till:
mer.info@prospector.nu