Kund- och attitydsundersökning

Vad tycker dina kunder om din produkt? Hur tycker de att din service är? Med hjälp av kundundersökningar kan du ta reda på om allt du vill leverera faktiskt når fram. Står du däremot inför en produktlansering, då är en attitydundersökning en god investering.
Kunskap är makt, och idag är vikten av att veta vad dina kunder känner, tycker och uppfattar när det rör ditt varumärke avgörande för företagets utveckling. Kundservice och tillgänglighet är idag allra högsta grad konkurrensfaktorer som är minst lika viktiga som produkten och tjänsten i sig. Med en kundersökning kan du få viktiga insikter och hitta möjligheter till förbättring exempelvis inom service, tjänster, erbjudanden och säljinsatser. Hos Prospector får du hjälp med alltifrån att lägga upp ett frågeformulär, göra målgruppsursval till genomförande och svarsanalys. Det ger dig trygghet i att du får fram ett statistiskt säkerställt resultat som du kan lita på och använda som beslutsunderlag.

Attitydundersökning ger perspektiv vid marknadsexpansion
Står du inför en nylansering, eller vill gå in på en ny marknad är en attitydundersökning ett utmärkt verktyg för att se till att du tar rätt affärsbeslut på rätt kunskapsgrund. Precis som kundundersökningen är det ett statistiskt verktyg som med hjälp av rätt frågebatteri ger dig en bild av hur terrängen ser ut: innan du ger dig ut i okända marker. Prospector har lång erfarenhet av både enkäter via webb och via telefonintervjuer och hjälper dig genom hela processen.  

NKI ger dig betyg i kundnöjdhet
NKI-index ​​​​​​​är ett mått och nyckeltal som visar hur nöjda ett företags kunder är. Med hjälp av NKI blir det överskådligt att se hur kundernas syn på ditt företag ser ut, men ger också ett verktyg att använda för att förbättra kundnöjdheten. NKI genomförs i de flesta branscher idag och är en statistisk undersökning som bygger på en matematisk formel. I botten finns tre grundfrågor som handlar om nöjdhet, uppfyllande av förväntningar och hur nära idealet företaget kommer i verkligheten. Prospector har både erfarenhet och kunskap kring utvecklingsarbete med hjälp av NKI och hjälper dig gärna med att genomföra en NKI-undersökning.
Vart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning

Fråga dina kunder och få svar.


Har du frågor om kund- och attitydundersökningar? Eller vill göra en NKI-undersökning?

Ring oss:
Eller mejla en fråga till:
mer.info@prospector.nu