Marknadskartläggning

En marknadskartläggning ger dig information som både kan hjälpa till att stärka din marknadsposition och stärka din konkurrenskraft. Använd marknadskartläggningen när du vill förbättra din marknadsstrategi, säkra kundrelationer, utveckla erbjudanden och öka din försäljning.
Målet för alla företag är att ge rätt kund, rätt erbjudande om rätt produkt vid rätt tidpunkt och via rätt marknadsföringskanal. För att lyckas med detta krävs kunskap. Hos oss får du svar på de frågor som avslöjar hur din marknad ser ut just idag, hur den utvecklas och vad dina kunder tycker. Med hjälp av dessa svar få du möjlighet att utveckla din affärsidé, stärka dina kundrelationer och öka din konkurrenskraft.

Så här fungerar en marknadskartläggning
För att kartläggningen av en marknad ska bli lyckad krävs neutrala frågor där svaren ger en rättvis bild av de intervjuade företagens situation, intressen och behov. Vårt mål är att du och ditt företag ska få den information som behövs för att fatta lönsamma affärsbeslut, kunna prioritera marknadsföringsinsatser och genomföra bättre aktiviteter med högre respons. 

Du kan också använda marknadskartläggningen som ett mätverktyg för att få veta hur dina kampanjer har uppfattats eller hur din säljkår, dina produkter eller tjänster upplevs. En marknadskartläggning är också ett effektivt redskap när du vill veta hur ditt varumärke uppfattas och hur välkänt det är. 

Den viktiga skillnaden mellan en marknadsundersökning och en marknadskartläggning
En marknadskartläggning har många likheter med både en marknadsundersökning och en kundenkät. Men samtidigt finns det en väsentlig och viktig skillnad. I en kartläggning vet du vilket företag och vilken person som svarat och hur svaret ser ut. Det gör att du direkt kan börja använda informationen. En marknadsundersökning eller enkät ger dig anonym statistik som kan vara baserat på ett slumpat urval eller en totalmålgrupp. Vilken modell som passar bäst för just dig beror på vilken situation ditt företag befinner sig i och vilken information du behöver. Vi på Prospector hjälper dig med båda!
Vart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning

Kunskap som generar affärsnytta


En marknadsundersökning eller en marknadskartläggning kan vässa din konkurrenskraft.

Ring oss: 
Eller mejla en fråga till:
mer.info@prospector.nu