Marknadskartläggning

En marknadskartläggning ger dig information som både kan hjälpa till att stärka din marknadsposition och stärka din konkurrenskraft. Använd marknadskartläggningen för att förbättra din marknadsstrategi, säkra kundrelationer, utveckla erbjudanden och öka din försäljning.
Målet för alla företag är att ge rätt kund, rätt erbjudande om rätt produkt vid rätt tidpunkt och via rätt marknadsföringskanal. För att med lyckas krävs kunskap. Hos oss kan du få hjälp att få svar på de frågor som avslöjar hur din marknad ser ut just idag, hur den utvecklas och vad dina kunder tycker. Det är kunskap som kan utveckla din affärsidé, hjälpa till att stärka dina kundrelationer och öka din konkurrenskraft.

Så här fungerar en marknadskartläggning
Att kartlägga en marknad handlar om att ställa neutrala frågor i en undersökning där svaren ger en rättvisande bild av de intervjuade företagens situation, intressen och behov. Ditt företag ska få kunskap som hjälper dig att fatta lönsamma affärsbeslut, kunna prioritera marknadsföringsinsatser och genomföra bättre aktiviteter med högre respons. 

Du kan också använda marknadskartläggningen för att mäta och få veta hur dina kampanjer har uppfattats eller hur din säljkår, dina produkter eller tjänster upplevs. En marknadsundersökning är också ett effektivt redskap när du vill veta hur ditt varumärke uppfattas och hur välkänt det är. 

Den viktiga skillnaden mellan en marknadsundersökning och en marknadskartläggning
En marknadskartläggning har många likheter med en marknadsundersökning eller digitala kundenkäter, men också en väsentlig och viktig skillnad. I en kartläggning vet du vilket företag och vilken person som svarat och hur svaret ser ut. Det gör att du direkt kan börja använda informationen. En större marknadsundersökning eller enkät ger dig anonym statistik som kan vara baserat på ett slumpat urval eller en totalmålgrupp. Vilken som passar bäst att använda beror på vilket nuläge ditt företag är i och vilken information du behöver. Vi hjälper dig med båda. 
Vart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning

Kunskap som generar affärsnytta


En marknadsundersökning eller en marknadskartläggning kan vässa din konkurrenskraft.

Ring oss: 
Eller mejla en fråga till:
mer.info@prospector.nu