Marknadsundersökning

Står ditt företag inför att lansera en produkt eller vill veta vilken position varumärket har på marknaden? En marknadsundersökning ger dig statistiskt underlag och svar som gör att du kan ta rätt beslut i rätt tid. Prospector har många års erfarenhet av att hitta, säkerställa och verifera affärsnyttig kunskap.
Med en marknadsundersökning slipper du gissa vad ditt företag bör göra och kan istället fatta affärsmässiga beslut med verklighetsförankrad fakta som grund. En marknadsundersökning ger dig värdefull information om marknadsposition, målgrupper, erbjudanden och varumärke. Undersökningen utformas efter dina behov och rätt utförd lönar den sig snabbt. 
​​​​​​​
Marknadsundersökningar efter konstens regler
Vi på Prospector hjälper dig att ta fram ett frågeformulär som täcker ditt informationsbehov. Samtidigt säkerställer vi att målgruppsurval och genomförande är lämpligt samt att redovisning av datan är lätt att förstå. Oftast görs intervjuerna med hjälp av engagerad och kunnig personal i vårt call center, men du kan också få hjälp med att genomföra webbenkäter. Vilket som passar bäst är indviduellt och handlar ofta om vilka sorts frågor du vill har svar på. När fältarbetet är klart och all data är insamlad kan du välja att själv analysera svaren eller få en lättöverskådlig rapport från oss. 
Vart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning

Fråga dina kunder och få svar som utvecklar din verksamhet


Vill du veta mer om statistiska undersökningar? 

Ring oss på:

Eller mejla en fråga till:
mer.info@prospector.nu