Marknadsundersökning

Står ditt företag inför att lansera en produkt eller vill veta vilken position varumärket tar på marknaden? Med en marknadsundersökning får du statistiskt underlag och svar som gör att du kan ta rätt beslut i rätt tid. Prospector har många års erfarenhet av att hitta, säkerställa och verifera affärsnyttig kunskap.
Med en marknadsundersökning slipper du gissa vad ditt företag bör göra och kan istället fatta affärsmässiga beslut med fakta som grund. En marknadsundersökning ger dig viktiga bitar kunskap om marknadsposition, målgrupper, erbjudanden och varumärke. Det är endast dina frågor som sätter begränsningen och det är en investering som rätt utförd snabbt är intjändad.
​​​​​​​
Marknadsundersökningar efter konstens regler
Hos oss får du hjälp att ta fram ett frågeformulär som täcker ditt informationsbehov, hjälp med målgruppsurval, genomförande och även redovisning av datan på ett sådant sätt att det blir lätt att förstå. Oftast görs intervjuerna med hjälp av engagerad och kunnig personal i vårt call center, men du kan också få hjälp med att genomföra webbenkäter. Vilket som passar bäst är indviduellt och handlar ofta om vilka sorts frågor du vill har svar på. När fältarbetet är klart och all data är insamlad kan du antingen göra analyserna själva eller så får du en lättöverskådlig rapport från oss. 
Vart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning

Fråga dina kunder och få svar som utvecklar din verksamhet


Vill du veta mer om statistiska undersökningar? 

Ring oss på:

Eller mejla en fråga till:
mer.info@prospector.nu