Fundraising

Välj en partner som inte bara har mångårig kunskap och erfarenhet av arbete med insamlingskampanjer utan också har dedikerad personal. Det ger dig alla möjligheter till ett gott resultat och hög andel insamlade gåvor. Tillsammans gör vi skillnad. 
Det finns många möjligheter ett hjälpa idag, både inom privata upprop och olika organisationer. Viljan att stödja människor som har det svårt och lyfta fram samhälls- och miljöproblem som behöver förändras är stark i Sverige, och ökar alltmer. För dig som utvecklingsorganisation eller intresseförening är det utmärkta förutsättningar för att få gehör för din sak och nå fram till de som vill stödja dig. Samtidigt är konkurrens stor. Tillsammans med oss får du hjälp att hitta vägar som ger människor möjlighet att skäna pengar, göra skillnad och öka engagemanget för dina hjärtefrågor. 

ROI och hållbart hela vägen
Prospetor har arbetat under många år med olika hjälp- och välgörenhetsorganisationer. Det är ett givande arbete som vi och våra kollegor uppskattar och brinner för. Det gör att du får en samarbetspartner som förstår dina förutsättningar. För en hjälporganisation är det ännu viktigare att varje investering ger ett effektivt men också långsiktigt utfall. Tillsammans med oss får du därför en kortare uppstartsfas och kan snabbare sätta igång med huvudmålet för uppdraget: att exempelvis samla in medel och värva stödmedlemmar. Hos oss finns skicklig personal som representerar ditt varumärke på ett seriöst och relationsbyggande sätt. Här finns stor kunskap och erfarenhet kring säker hantering av personuppgifter, uppföljning och vad som faktiskt ger resultat i slutändan. 
Vart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning

Se till att nå fram och få resultat!


Hos Prospector kan din organisaiton få effektiv hjälp med insamlingskampanjer.

Ring oss på:
Eller mejla en fråga till:
mer.info@prospector.nu