Omnibus

Latinet omnibus betyder för alla, och det är vad en omnibusundersökning också erbjuder. Genom att flera företag tar plats i samma undersökning får alla bättre kunskap om en bransch och en marknad. Välkommen ombord!
Genom Omnibus kan du få ny och intressant kunskap om målgrupper du är intreserad av att lägga till din kundbas eller vill kommunicera med på ett nytt sätt. Hos oss pågår löpande Omnibus-projekt och med trettio år inom marknadskommunkation och marknadsinformation kan du vara säker på att du får ut insikter och kunskap som ger affärsnytta. Omnibus-undersökningar innebär att flera företag ingår i samma undersökning. Varje företag presenteras och har ett avsnitt där ett frågebatteri ingår. Prospector väljer ut individer inom målgruppen som intervjuas och varje företag får sina avdelning redovisad i rapportform när undersökningen är avslutad. Det ditt företag vill veta serveras exklusivt till dig, men eftersom flera företag är med och delar på kostnaden per intervju låg; Omnibus är både effektivt och lönsamt!

Målgruppsinsikter och ny kunskap till låg kostnad 


Omnibus kan vara ett perfekt sätt för ditt företag att få ny kunskap om din målgrupp.

Kontakta oss på:
Eller mejla en fråga till:
mer.info@prospector.nu