Kampanjuppföljning

Kampanjuppföljning är vägen mot bättre och mer lönsam marknadskommunikation. Det är en vägvisare som berättar hur ditt ROI faktiskt ser ut, vilka kontakter som genererats och hur lönsamma dessa kontakter är.
En kampanjuppföljning kan bestå av många delar och vad du behöver beror självklart på ditt företags behov och nuläge. Ett samarbete tillsammans med Prospector innebär alltid att du får en fråga om uppföljning och om svarsanalys. För oss är det viktigt att se effekten av de insaster du gör. Vårt uppdrag är att generera resultat, och en del av det är att dra så många lärdomar som möjligt av de aktiviteter som genomförts. Det finns därför mer affärsnytta än vad många tror att hämta när det handlar om kampanjuppföljning. 

Kampanjuppföljning bäddar för nästa succé
Det första steget är att innan kampanjen starta bestämma vilka mätpunkter som är intressanta för ditt företag. Då diskuteras också vilken typ av kampanjuppföljning som blir bäst. För vissa företag kan det vara göra en statistisk undersökning för att få fakta om hur kampanjen har uppfattats. Det kan också handla om att göra mer djupgående intervjuer med personer från målgruppen för att se hur budskap, varumärke och erbjudande har tagits emot. Oavsett vad som passar ditt företag bäst är det nästan utan undantagsfall en god investering att göra en uppföljning. Genom en noggrann svarsanalys och en kampanjuppföljning som du kan dra strategiska slutsatser från, bäddar du för nästa försäljningssuccé. 
Vart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning

Hur lyckad var din senaste kampanj? 


Vill du veta mer om hur du säkrar ROI på dina marknadsföringsinvesteringar?

​​​​​​​Ring oss på: 0510-30 19 20 

Skicka din fråga om kampanjuppföljning till:
mer.info@prospector.nu