Kampanjuppföljning

Kampanjuppföljning är vägen mot bättre och mer lönsam marknadskommunikation. Det är en vägvisare som berättar hur ditt ROI faktiskt ser ut, vilka kontakter som genererats och hur lönsamma dessa kontakter är.
En kampanjuppföljning kan bestå av många delar och vad just du behöver beror självklart på ditt företags aktuella situation. Ett samarbete tillsammans med Prospector innebär alltid att du får en fråga om uppföljning och svarsanalys. För oss är det viktigt att du få se effekten av de insaster du gör. Därmed är vårt uppdrag dels att generera resultat, men också att följa upp och dra lärdom utav de aktiviteter som genomförs. Det finns mer affärsnytta att hämta än vad många tror när det handlar om kampanjuppföljning. 

Kampanjuppföljning bäddar för nästa succé
Det första steget inför en kampanjstart är att bestämma vilka mätpunkter som är intressanta för ditt företag. Då diskuteras också vilken typ av kampanjuppföljning som blir bäst. För vissa företag är det mest lämpligt med en statistisk undersökning som ger fakta om hur kampanjen har uppfattats. Andra företag behöver djupgående intervjuer med personer från målgruppen för att se hur varumärke, budskap och erbjudande har tagits emot. Oavsett vad som passar just dig och ditt företag bäst är det allt som oftast en god investering att göra en uppföljning. Genom en noggrann svarsanalys och en kampanjuppföljning som du kan dra strategiska slutsatser från, bäddar du för nästa försäljningssuccé. 
Vart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning

Hur lyckad var din senaste kampanj? 


Vill du veta mer om hur du säkrar ROI på dina marknadsföringsinvesteringar?

​​​​​​​Ring oss på: 0510-30 19 20 

Skicka din fråga om kampanjuppföljning till:
mer.info@prospector.nu