Medlemsundersökning

Utvärdering, utveckling och underlag för förändring. Med en medlemsundersökning får du statistisk säkerställd kunskap som kan vara användbar och avgörande för hur arbetet i organisationen ska se ut i framtiden.
En medlemsundersökning är en anonym undersökning där medlemmar exempelvis får berätta hur de ställer sig olika frågor som din organisation driver och hur de uppfattar organisationens arbete. Det ger dig en uppfattning om hur nöjda medlemmarna är och hur medlemmarnas värderingar korrelerar med organisationen. Eftersom medlemmarna är grunden i en organisation är medlemsundersökningen ett kvitto på hur lojaliteten och villigheten att stödja organisationen ser ut. Det gör att medlemsundersökningen kan vara ett viktigt verktyg för hur arbetet ska drivas i framtiden men också innehåller argument som kan attrahera nya medlemmar och behålla de medlemmar som finns.

Utnyttja medlemsundersökningen för att skapa delaktighet
Medlemsundersökningen är också en möjlighet att bjuda in medlemmarna till att engagera sig i organisationens utveckling och kan skapa viktig delaktighet. Genom att få höras och möjlighet att lämna förslag kan medlemmar känna att de blir lyssnade på. Även om medlemsundersökningen är en statistisk undersökning som är anonym, eller kanske just därför, får din organisation en möjlighet att se vilka frågeställningar som är aktuella hos medlemmarna och kan stämma av strömningar som kan vara viktiga att adressera i framtiden.​​​​​
Vart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning

Lär känna dina medlemmar


Vad vill du veta om dina medlemmar? Investera i framtiden, gör en medlemsundersökning idag.

Ring oss på:
Eller mejla en fråga om digitala undersökningar:
mer.info@prospector.nu