Medlemsundersökning

Utvärdering, utveckling samt underlag för förändring. Med en medlemsundersökning får du statistiskt säkerställd kunskap som kan vara användbar och avgörande för hur arbetet i organisationen ska se ut i framtiden.
En medlemsundersökning är en anonym undersökning där medlemmar exempelvis får berätta hur de ställer sig i olika frågor som din organisation driver och hur de uppfattar organisationens arbete. Det ger dig en uppfattning om hur nöjda medlemmarna är och hur medlemmarnas värderingar korrelerar med organisationen. Eftersom medlemmarna är grunden i en organisation är det viktigt att undersöka deras lojalitet och villighet att stödja organisationen. Här kan medlemsundersökningen ge dig viktig information om hur organisationen ska drivas i framtiden, hur ni behåller befintliga medlemmar och attreherar in nya medlemmar.

Utnyttja medlemsundersökningen för att skapa delaktighet
Medlemsundersökningen ger också en möjlighet att bjuda in medlemmarna till att engagera sig i organisationens utveckling vilket skapar en viktig känsla av delaktighet. Genom att medverka och få möjlighet att lämna förslag kan medlemmar känna att de blir lyssnade på. Trots att medlemsundersökningen görs anonymt, eller kanske just därför, får din organisation möjlighet att se vilka frågeställningar som är aktuella hos medlemmarna och kan därmed fånga upp aktuella strömningar att förhålla sig till i framtiden.​​​​​
Vart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning

Lär känna dina medlemmar


Vad vill du veta om dina medlemmar? Investera i framtiden, gör en medlemsundersökning idag.

Ring oss på:
Eller mejla en fråga om digitala undersökningar:
mer.info@prospector.nu