Medarbetareundersökning

Arbetsgivare har stort ansvar för både arbetsmiljön såväl som psykosociala faktorer på arbetsplatsen. Ett verktyg för att förebygga missnöje, arbetsmiljöproblem och öka möjligheterna till trivsel och utveckling är medarbetareundersökningen.
Personal är en av de största investeringarna en arbetsgivare gör. Med hjälp av regelbundna medarbetareundersökningar finns det möjlighet att med hjälp av öppenhet och transparens både skapa delaktighet och få ett redskap som föder utveckling. Dessutom kan undersökningen vara en bra avstämning för att se hur kärnvärden, varumärke och företagsvision finns och gestaltas hos medarbetarna. Det ger dig en fingervisning om hur företagskulturen mår och vilka värderingar den består av.

En medarbetareundersökning som förändringsverktyg
Ytterligare ett sätt använda medarbetareundersökningar är att göra den inför större förändringar på arbetsplatsen. Det kan handla om en flytt eller en sammanslagning av avdelningar eller företag. Då kan medarbetareundersökningen snabbt fånga upp förväntningar, rädslor och konflikter som behöver bemötas, men också användas för att ge utrymme för förslag och idéer som kan skapa delaktighet inför en förändringsprocess.

Webbenkäter som gör skillnad
Prospector har lång erfarenhet av att genomföra och redovisa medarbetareundersökningar.  Ett vanligt sätt är att skapa en anonym webbenkät som ger medarbetare att ett tryggt och säkert sätt att svara på olika frågor ärligt. Det är en investering som ger dig mycket information till ett lågt pris. Inför uppstart av projektet kan det vara bra att se över vilka frågor som ställdes sist och om något har förändrats inom organisationen som kan vara bra att få medarbetarnas syn på. 
Vart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning

Skapa delaktighet  och öppenhet på arbetsplatsen


Med en medarbetareundersökning får du reda på hur din personal trivs, ser på sina uppgifter och lojala de är. 

Ring oss och prata medarbetareundersökning:
Eller mejla en fråga till:
mer.info@prospector.nu