Medarbetarundersökning

Arbetsgivare har stort ansvar för både arbetsmiljön såväl som psykosociala faktorer på arbetsplatsen. Ett verktyg för att förebygga missnöje, arbetsmiljöproblem och öka möjligheterna till trivsel och utveckling är medarbetareundersökningen.
Som arbetsgivare är en av dina största och mest värdefulla tillgångar din personal. Med hjälp av regelbundna medarbetarundersökningar skapar du på ett öppet och transparent sätt delaktighet samtidigt som du får tillgång till information som kan gynna utvecklingen av din verksamhet. Undersökningen kan vara ett bra verktyg för att se hur väl kärnvärden, varumärke och företagsvision är förankrat hos medarbetarna. Det ger dig en bild av hur företagskulturen mår och vilka värderingar den består av.

En medarbetarundersökning som förändringsverktyg
En medarbetarundersökning kan också användas inför större förändringar på arbetsplatsen. Det kan handla om byte av lokal eller en sammanslagning av flera avdelningar eller företag. Här kan en medarbetarundersökning dels fånga upp förväntningar, rädslor och konflikter som behöver bemötas samtidigt som den kan den kan syfta till att ge utrymme för förslag och idéer som kan skapa delaktighet inför kommande förändringsprocess.

Webbenkäter som gör skillnad
Ett vanligt sätt att genomföra en medarbetarundersökning är att skapa en anonym webbenkät där medarbetarna på ett tryggt och säkert sätt kan besvara olika frågor. Detta är en investering som ger dig mycket information till ett lågt pris. Inför uppstart av projektet kan det vara bra att se över vilka frågor som ställdes sist och om något har förändrats inom organisationen som kan vara bra att få medarbetarnas syn på. 

Vi på Prospector har lång erfarenhet av att genomföra och redovisa medarbetarundersökningar och hjälper dig gärna!
Vart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning

Skapa delaktighet  och öppenhet på arbetsplatsen


Med en medarbetareundersökning får du reda på hur din personal trivs, ser på sina uppgifter och lojala de är. 

Ring oss och prata medarbetareundersökning:
Eller mejla en fråga till:
mer.info@prospector.nu