Registeruppdatering

Ett uppdaterat kundregister underlättar och stärker din försäljning. Det ökar din svarsrespons och förbättrar din förmåga att erbjuda rätt personer inom företaget rätt erbjudande vilket ger ett ökat förtroende.
Kund- och kontaktregister är nästan alltid utgångspunkt för direktmarknadsföring och försäljning. Och idag är register inte alltid rätt ord eftersom företag idag har kunduppgifter i databaser. Men utan aktuella uppgifter, rätt kontaktpersoner och rätt adresser tillför ditt kundregister långt ifrån den affärsnytta som du kan förvänta dig. Detta gör faktiskt uppdatering av register till en av de tjänster som betalar sig snabbast. Oavsett om du arbetar med olika postala utskick, har en säljkår eller en ekonmiavdelning som står för många av kontakterna så är vinsterna stora med rätt adress- och kontaktuppgifter. 

Investera i en registeruppdatering
Vid en registeruppdatering får du bland annat hjälp med att få rätt företagsuppgifter i ditt kundregister genom att en personlig uppdatering av namn och kontaktuppgifter till viktiga befattningshavare görs. Vi hjälper dig även med att fylla på med nya företag och kontaktpersoner samt komplettera med direktnummer och personliga e-post adresser i den mån det är möjligt. Vi kan också hjälpa dig med matchningar för att ta bort onödiga dubbletter i ditt kundregister.

Prospector samarbetar med Bisnode. Utöver det har vi egenutvecklade databaser som uppdateras kontinuerligt som kan söka fram personuppgifter till den eller de målgrupper du vill rikta dig till. 
Vart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning

Ett aktuellt register är hållbar kundvård


Med kvalitet i dina kontakter kan du öka resultaten i försäljning.

Ring oss och få goda råd:
Eller mejla en fråga till:
mer.info@prospector.nu