Räckviddsundersökning

Med en räckviddsundersökning får du kunskap om bostad, inkomst, köpvanor och ålder. Här kan du hitta argument att locka nya läsare och nå annonsörer. Vi på Prospector hjälper dig från början till slut.
En räckviddsundersökning är en statistiskt säkerställd undersökning som grundar sig på anonyma uppgifter om livstilsfaktorer. Den är speciellt inriktad på tidningar och tidskrifter. Innehållet skiljer sig åt beroende vilken tidning eller vilket företag som står bakom undersökningen men ofta ligger faktorer som boende, inkomst, ålder, kön och intressen i fokus. Parametrar så som relation till varumärket och köpvanor kan också vara intressanta att ta upp.

Vi stöttar dig från urval till färdig rapport
Vi på Prospector hjälper dig att bestämma hur urvalet av svarsgruppen ska se ut och vilka läsare som ska intervjuas. Denna grupp anonymiseras sedan villket innebär att alla svar i undersökningen blir anonyma. Räckviddsundersökningar görs ofta via telefon men webbundersökningar blir allt vanligare. Vi kan hjälpa dig med båda kanalerna. När undersökningen är avslutad sammanställer vi resultatet i en tydlig och begriplig rapport. Den ger dig värdefull information om dina läsare som dels kan hjälpa dig att utveckla tidningens eller tidskriftens innehåll samtidigt som du har underlag som kan användas till att locka annonsörer.

Kartlägg marknaden med räckviddsundersökning
En räckviddsundersökning är också ett bra verktyg för att kartlägga din marknad och hitta argument och fakta som kan användas i marknadsföringssyfte. Tillsammans med oss får du alla möjligheter att utnytta resultatet till så mycket affärsnytta som möjligt. 
Vart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning

Vem läser din tidning?


Se till att nå ut bättre med din tidning och tidskrift genom att lära känna din målgrupp.

Ring oss och fråga om statistiska undersökningar:
Eller mejla en fråga till:
mer.info@prospector.nu