En hållbar arbetsmiljö ger dig resultat

Hos oss ska alla ha en bra dag på jobbet. Det innebär en företagskultur där prestation, mätbarhet och höga krav på resultat kombineras med justa villkor, gemenskap och möjlighet till eget ansvar och utveckling. Det ger dig den affärsnytta du letar efter.​​​​​
Kommunikation som sker på mottagarens villkor är grunden för framgång inom marknadsföring, försäljning och information. Det är dialogen och det personliga bemötandet som gör att ditt varumärke kan presenteras och representeras på ett sätt som skapar förtroende, goodwill och i slutändan bygger kundrelationer. Därför är det självklart att kollegor och medarbetare hos Prospector har bästa möjliga förutsättningar för att kunna prestera. Det är ingen slump att vår personalomsättning är låg. Det handlar om att få utvecklas genom möjlighet till utbildning, men också få stöd och coaching i det dagliga arbetet. I en verksamhet som ställer höga krav och där resultatet alltid är mätbart, ofta ner på minutnivå, är det viktigt att kollegor kan påverka sin arbetssituation och har möjlighet att utveckla lösningar som passar både för sina uppdrag och sig själva. Det påverkar arbetsklimat och personal positivt; det ger dig affärsnytta.

Ett hållbart företagande är ett nära kundsamarbete

Samarbeten blir bäst om de är långsiktiga, ärliga och landar i en gemensam syn på mål och värderingar. För oss är det hygienfaktorer som gör att långsiktiga mål blir verklighet. Personal som får tid och möjlighet att lära känna ditt varumärke och som kan arbeta tillsammans med dig under lång tid, gör att du kan effektivisera marknadsföringsaktiviteter, kartläggningar och informationsinsamling. Du sparar tid och insats i uppstart och kan växla ut högre effekt i insatsen. Det ger bättre resultat och bättre lönsamhet. För oss på Prospector är det ett hållbart arbetssätt, men också en syn som genomsyrar varje uppdrag och är del av den företagskultur som vi ständigt arbetar för att utveckla och förädla. Det ger dig möjlighet att hitta de värden och skatter som du annars kan missa.

Hitta potentialen på din marknad


Vill du veta mer om hållbar och lönsam kundutveckling?

Ring oss: 0510-30 19 20

Eller skicka ett mejl:
​​​​​​​mer.info@prospector.nu