En hållbar arbetsmiljö ger dig resultat

Vi jobbar för att alla våra anställda ska ha en bra dag på jobbet. För oss innebär det en företagskultur där prestation, mätbarhet och höga krav på resultat kombineras med justa villkor, gemenskap samt möjlighet till eget ansvar och utveckling. Detta ger dig den affärsnytta du letar efter.​​​​​
Kommunikation som sker på mottagarens villkor är grunden för framgång inom marknadsföring, försäljning och information. Det är dialogen och det personliga bemötandet som gör att ditt varumärke kan presenteras och representeras på ett sätt som skapar förtroende, goodwill och i slutändan bygger kvalitativa kundrelationer. Därför är det självklart att kollegor och medarbetare hos Prospector har bästa möjliga förutsättningar för att kunna prestera och samtidigt trivas i sitt arbete. Det är ingen slump att vår personalomsättning är låg. Det handlar om att få utvecklas genom möjlighet till utbildning och samtidigt få stöd och vägledning i det dagliga arbetet. Då vår verksamhet ställer höga krav och löpande mäter resultaten, ofta ner på minutnivå, är det viktigt att våra kollegor själva får vara med att påverka sin arbetssituation och utveckla lösningar som passar dem i varje enskilt uppdrag. Det skapar ett positivt arbetsklimat som i förlängningen ger dig affärsnytta.

Ett hållbart företagande är ett nära kundsamarbete

Samarbeten blir bäst om de är långsiktiga, ärliga och landar i en gemensam syn på mål och värderingar. För oss är det hygienfaktorer som gör att långsiktiga mål blir verklighet. Personal som får tid och möjlighet att lära känna ditt varumärke och som kan arbeta tillsammans med dig under lång tid, gör att du kan effektivisera marknadsföringsaktiviteter, kartläggningar och informationsinsamling. Du sparar tid och insats i uppstart och kan växla ut högre effekt i din investering. Detta ger dig goda resultat och stor lönsamhet.

Prospector arbetar ständigt med att utveckla och förädla en företagskultur där ett hållbart arbetssätt och ett tydligt konsensus som genomsyrar varje enskilt uppdrag ligger i fokus. Detta ger dig möjlighet att hitta de värden och skatter som du annars kan missa.

Hitta potentialen på din marknad


Vill du veta mer om hållbar och lönsam kundutveckling?

Ring oss: 0510-30 19 20

Eller skicka ett mejl:
​​​​​​​mer.info@prospector.nu