Opinionsundersökning

Opinionsundersökningar svarar på vilka frågor som är aktuella i samhället och hur olika grupper i samhället ställer sig till dem. Det är ett viktig instrument för de organisationer och medlemsorganisationer som driver opinionsbildning och påverkansarbete.
En opionundersökning bygger på ett statistiskt urval och består av en enkät eller ett antal intervjufrågor som är lika för alla som svarar. Svaren är anonyma och tillsammans ger de en bild av vilka åsikter eller exempelvis partisympatier som just nu är aktuella. Det ger en bra ögonblicksbild av hur samhället och svenskarna ställer sig i olika frågor. Med hjälp av en opinionsundersökning kan din organisation nå ut och få uppmärksamhet genom att kunna presentera fakta och åsikter kring en fråga som du driver. Det ger möjlighet till påverkan.
​​​​​​​
Rätt statistik är det enda som räknas
När det gäller statistiska undersökningar är det avgörande att upplägg och urval blir korrekt för att minska risken för fel. Här är det viktigt att inte vara för snäv i sitt urval eller låta sig påverkas av förväntningar och fördomar om vilka uppfattningar som målgruppen eller urvalet har. Prospector ger råd och stöd, så att du verkligen får veta vad den grupp du vill lära känna bättre tycker i vissa frågor och att undersökningen blir statistiskt säkerställd. Att investera i något som sedan inte kan användas, eller att din organisation får kunskap som inte blir relevant eller ens sant, är bortkastat. Därför är det extra viktigt att upplägg och urval blir korrekt från början. Prospector är med dig hela vägen och ser till att du får rådata och rapporter som är lätta att förstå och gör faktisk nytta för din verksamhet.
Vart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning

Vill du veta mer om opinionsundersökningar? 


Fråga oss. Hos Prospector hittar du trettio års erfarenhet av undersökningsuppdrag.

Ring ett förutsättningslöst samtal:
Eller mejla en fråga till:
mer.info@prospector.nu