Opinionsundersökning

En opinionsundersökning svarar på vilka frågor som är aktuella i samhället och hur olika grupper i samhället ställer sig till dem. Det är ett viktigt instrument för de organisationer och medlemsorganisationer som driver opinionsbildning och påverkansarbete.
En opionundersökning bygger på ett statistiskt urval och består av en enkät eller ett antal intervjufrågor som är lika för alla som svarar. Svaren är anonyma och kan exempelvis ge en bild av vilka åsikter eller partisympatier som just nu är aktuella. Detta ger en god ögonblicksbild av hur samhället och svenskarna ställer sig i olika frågor. Med hjälp av en opinionsundersökning kan din organisation nå ut och få uppmärksamhet genom att kunna presentera fakta och åsikter kring en fråga som du driver. Detta ger möjlighet till påverkan.

Rätt statistik är det enda som räknas
För att minimera risken för fel samt för att få fram rätt information i samband med en statistisk undersökning är det avgörande att dess upplägg och urval blir korrekt redan från början. Här är det viktigt att inte vara för snäv i sitt urval eller låta sig påverkas av förväntningar och fördomar om vilka uppfattningar som målgruppen eller urvalet har. Prospector hjälper dig att se till att undersökningen blir statistiskt korrekt utförd samt att du får veta vad din önskade målgrupp tycker i vissa frågor. För att din opinionsundersökning ska bli verklighetsförankrad, relevant och användbar finns vi på Prospector med dig hela vägen och ser till att du får rådata och rapporter som är lätta att förstå och som faktisk gör nytta för din verksamhet.
Vart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning

Vill du veta mer om opinionsundersökningar? 


Fråga oss. Hos Prospector hittar du trettio års erfarenhet av undersökningsuppdrag.

Ring ett förutsättningslöst samtal:
Eller mejla en fråga till:
mer.info@prospector.nu