Medlemsvärvning

För en medlemsorganisation är medlemmarna fundamentet som organisationen vilar på, både vad gäller möjlighet att opinionsbildning och ekonomi. Prospector hjälper dig att värva nya medlemmar på ett hållbart och lönsamt sätt. 
Miljö- och samhällsfrågor är ständigt aktuella och genom intressorganisationers såväl som medlemsorgansiationers arbete blir omvärlden bättre. Men för att nå ut krävs både ekonomiska medel och människor som står bakom budskapen. Hos Prospector får din organisation eller förening möjlighet att arbeta med värvare som har säljutbildning, är engagerade och kunniga inom en mängd olika frågor och som brinner för att få hjälpa till att förändra samhället. Genom oss kan du vara säker på att ditt varumärke blir representerat på ett förtroendefullt sätt och att de värvningar som görs också håller god kvalitet.

Lönsam medlemsvärvning viktig för framtiden
Som förening, ideell organsiation och intresseorganisation består medlen mer eller mindre av medlemmarnas privata satsningar och investeringar. Det ställer höga krav på en effektiv införsäljning från oss, så att du får värvade medlemmar som blir genuint intresserade av budskapet och som vill göra din sak till sin. Nyrekrytering kan vara en stor investering för företag, men hos Prospector får du hjälp med urval och representation så att kvalitetet i värvningen bäddar för en lång medlemsrelation. Det gör att du får en stabil grund att stå på och att du når ut med ditt budskap bättre. Genom våra rutiner och GDPR-säkrade system är du också garanterad en säker medlemsvärvning som värnar privatpersoners rättigheter och integritet.
Vart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning

Nyrekrytering av medlemmar ökar kraften i din organisation.


Få din medlemstock att växa hållbart med oss. 

Vill du veta mer? Ring oss på:
Eller mejla en fråga till:
mer.info@prospector.nu