Prospektering

Kärt barn har många namn. Men prospektering, leadsgenerering eller nykundsbearbetning kräver både energi och engagemang. Dessutom är den avgörande för en framgångsrik företagsutveckling. Tillsammans med oss får du hjälp att hitta fler vägar till nya affärer. 
Nykundsbearbetning på en okänd marknad är många gånger tidskrävande, kostsam och vägen till avslut är ofta lång. Ibland är det därför bättre att lämna din prospektering till oss. Vi på Prospector erbjuder dig en engagerad och uthållig nykundsbearbetning och ett bra flöde i din leadsgenerering. Samtidigt kan dina säljare utveckla andra kunder under tiden.  

Leadsgenerering som ger resultat
På ditt uppdrag bearbetar vi den marknad, den målgrupp och den eller de kontaktpersoner du har valt ut. I grunden ligger en noggrann målgruppsanalys och ett uppdaterat adressregister. Det är ditt företag som representeras i samtalet och vi ställer de frågor du vill ha svar på, väcker intresse för ditt erbjudande. Efteråt får du en redovisning av svaren och ny kunskap om dina potentiella kunder. 

Prospektering av privatpersoner såväl som företag
Hos Prospector får du hjälp med nykundrekytering och leadsgenerering både till konsumenter och företag. När säljaktiviteten är avslutad ser du i redovisningen vilka företag som har visat intresse. Du får även veta om, hur och när de vill bli kontaktade samt vilken eller vilka av dina tjänster eller produkter de är mest intresserade av. Beroende på vilka frågor du valt att ställa kan du också få svar på vem som inte visat intresse och varför de inte har gjort det. Det gör att du kan prioritera dina säljares insatser bättre och säkerställa att de bearbetar företag och personer där det finns potential. Informationen som vi samlar in kan också hjälpa dem att komma bättre förberedda till sina kundmöten. Det ger dig bättre affärsnytta.
Vart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning

Vill du ha bättre avslut på din nykundsbearbetning?


Låt dina säljare göra det de kan bäst och låt oss skapa leads.

Ring oss:
Eller mejla en fråga till:
mer.info@prospector.nu