FAKTA

Till en låg kostnad kan du snabbt få viktig kunskap om din bransch, din marknad och dina potentiella kunders beteenden. FAKTA-tjänsten hos Prospector görs tillsammans med flera företag samtidigt. Det gör att kostnaderna hålls nere samtidigt som du får tillång till affärsnyttig information.
​​​​​​​FAKTA är en tjänst där företag har möjlighet att få tillgång till marknadsinformation från en viss målgrupp. Tjänsten innebär en samordning där flera företag går samman för att täcka ett område inom en viss bransch. Vilka företag som deltar är helt öppet. Det kan handla om att ställa frågor kring framtida investeringsbehov, behov av personal, inköp, upphandling, trender eller branschutveckling inom IT-området, hotell- och restaurangbranschen, tillverkningsindustrin, förädlingsindustrin och tjänstesektorn, för att nämna ett par exempel.

Tillsammans sänker kostnaden
Att känna sin bransch och sina kunder är viktigt för alla företag som vill utvecklas och nå framgång. Men information är också en investering. Att genomföra egna undersökningar tar resurser från ditt företag och ett internt fokus kan göra det svårt att vara objektiv i upplägg och utförande. Det gör att kostnaden kan bli hög, samtidigt som den informationen som utvinns inte håller tillräckligt hög kvalitet. När du går samman med andra företag i ett FAKTA-projekt får du tillgång till viktig branschinformation som kan hjälpa dina affärer till en låg kostnad. Alla företag som delar på projektet namnges samt presenteras och varje företag får exklusiv tillgång till den informationen som rör dem. Det ger dig unik kunskap om din målgrupp. FAKTA genomförs löpande, så kontakta gärna oss för att se om ett projekt som passar ditt företag är aktuellt. Här ser du ett exempel.
Vart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning

Vill du veta mer om utvecklingen i din bransch? 


FAKTA-tjänsten ger dig viktiga svar till låg kostnad.

Ring oss, så berättar vi mer:
Eller mejla en fråga till:
mer.info@prospector.nu