Livsmedelsfakta

Ställ frågor och få affärsnyttig information. Med vår produkt Livsmedelsfakta har du möjlighet att till en låg kostnad sondera marknaden inom livsmedelsindustrin och få tillgång till nya potentiella affärskontakter. Tillsammans med fem andra företag deltar ditt företag i en kartäggning där 75 företagsintervjuer ingår. Intervjuerna görs med produktionsansvarig på företagen.
Prospectors rutinerade och erfarna intervjuare kontaktar respondenterna under flera veckors tid, vilket gör att vi får tag på personer som ofta är svåra att nå och när intervjun görs har respondenterna tid att svara. Det ger dig svar av hög kvalitet.

Affärsnyttig information och leadsgenerering

I Livsmedelsfaktan ingår sju frågor som ditt företag kan ställa till intervjupersonerna. Frågorna bör vara inriktade på produkter som är välkända och upphandlas. Några exempel är insatsvaror, maskiner och förbrukningsvaror samt tjänster som är attraktiva inom livsmedelsproduktion. Genom att delta har du möjligt att få information om behov och satsningar som gör att det blir lättare att hittar rätt erbjudande till nya potentiella kunder. Och du får en chans att kunna göra det före andra konkurrenter. Dessutom är företaget redan kontaktat en gång när du sedan gör det. Det innebär att Livsmedelsfakta också är en investering i nykundsbearbetning.
​​​​​​​

Sju unika frågor och en företagspresentation

Svaren redovisas endast till dig och ditt företag även om det är fler företag med i kartläggningen. Under intervjun ingår också en kort men personlig presentation av ditt företag. Detta gör att det finns möjlighet till igenkänning vilket gör det lättare för dig att fortsätta samtalet när du själv kontaktar företaget. Efter intervjun redovisas din del av informationen i en Excell-fil. I Livsmedelsfaktan intervjuas företag med branschkod SNI10 och SNI11.

Ställ frågor till 75 företag inom livsmedelsindustrin. Få svar med affärsnytta.


Du når oss alltid på:
0510-30 19 20
Eller skicka din fråga direkt till:
mer.info@prospector.nuVart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning