Rosé-Marie 


Jag ser mig själv som en strak person som alltid strävar efter att hjälpa andra och som är mamma till två underbara barn. Mitt arbetsliv är fyllt av meningsfullhet och balansen mellan karriär och föräldraskap är min prioritet. Jag känner mig tacksam och uppfylld både privat och professionellt, och ser fram emot framtiden.