Välkommen till Vårdforum 2024!

Tillfället för dig som är medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare eller arbetar med kundmotagning. Vid 2024 års forum i Helsingborg, Linköping och Umeå ger våra deltagare oss betyget 4,4 av 5 och hela 96% anser att konferensdagarna har varit bra eller mycket bra! Som konferensarrangör i mer än 20 år är det ett privilegium att få så goda vitsord av deltagarna.Vi presenterar nu nya arrangemang för hösten!
​​​​​​Vi hörsammar alltid våra tidigare deltagare och kompletterar med ämnen som efterfrågas. Vid årets viktigaste forum för vårdadminstratörer, läkarsekreterare och medicinska sekreterare får du möjlighet till inspiraton och kunskap inom aktuella ämnen som du möter i ditt vardagliga arbete och inför framtida behov. Konferensen ger stora möjligheter till erfarenhetsutbyte med andra kollegor vid de olika lunch-, kaffe- och fruktpauserna.

Kommande program.
Ställ gärna frågor till oss med dina funderingar och tankar! 


Ring oss gärna på:
010-130 14 69
​​​​​​​Eller skicka din fråga direkt till:
kompetensgruppen@prospector.nu

Önskar Ni få mer information utskickad? 

Fyll i formuläret nedan.