Så här skriver du ett manus

Ett manus när det handlar om försäljning syftar främst till att berätta vad du vill få ut av våra samtal. Hur manuset ser ut beror i hög grad på vilken typ av tjänst du vill att vi utför, men här hittar du några saker som är viktiga att ta med.
Genom att svara på följande frågor nedan, så får du med det som oftast är viktigast i manus. Tillsammans med oss stämmer du av innehållet så att du är nöjd och att underlaget ger Prospector de bästa möjligheterna att leverera resultat. Under projekt är det inte ovanligt att manus förändras och anpassas för att effekten och dina resultat ska bli ännu bättre.
 • Fråga 1. Hur vill du att ditt företag presenteras?
 • Fråga 2. Är ditt främsta syfte att få kunskap och information från marknaden eller att vi skall hjälpa dig att generera leads.
 • Fråga 3. Är det någon speciell produkt eller tjänst, något speciellt erbjudande eller nyhet som du vill att vi fokuserar på?
 • Fråga 4. Ytterligare viktig information som är viktigt att Prospector vet? Vid mötesbokning och vid inbjudningar tillkommer andra saker som vi måste känna till och kunna förmedla. Både till den vi pratar med och gällande sådant som vi sen skall återkoppla till dig. Det kan handla om mötestider, bokningsscheman, resrutter och mycket annat.
Viktigt för dig att känna till är att de hos oss som arbetar med dina projekt ofta har stor erfarenhet och vet att varje person som de kontaktar måste hanteras unikt. I praktiken innebär det här att vi anpassar oss till den situation vi hamnar i. Med hjälp av manus är målet klart för oss och det du vill få fram finns alltid med i samtalet.
 
Det finns dock undantag och det är främst när vi arbetar med statistiska undersökningar och vissa typer av marknadskartläggningar. I det läget väljer vi ut intervjuare som har god förmåga att uppträda neutralt och som följer manus till punkt och pricka. Detta för att säkerställa att undersökningen eller kartläggningen blir rättvisande.

  Varje säljsamtal är unikt


  Med ett genomtänkt manus har du krattat manegen för goda säljsamtal. 

  Vill du veta mer? Ring oss på:
  Eller mejla en fråga till:
  mer.info@prospector.nu