Vad är en faktaprodukt?

I vår värld är en faktaprodukt en paketerad tjänst som ger dig kartläggande och ibland också information som kan användas till prospektering. Tjänsten har en låg kostnad men har ändå förutsättningar att ge dig ett högt värde eftersom du får svar på affärsviktiga frågor.
Våra faktaprodukter har definierats utifrån de behov som är mest uttalade och det har legat till grund för vilka marknader som intervjuas och hur ofta dessa projekt genomförs. Generellt handlar det om att företag inom olika delar av den tillverkande industri, bygg- och fastighetsbranschen. Intervjupersonen i dessa projekt är en högre befattningshavare och framgår tydligt av respektive produktbeskrivning.

Unik information för sex företag

Informationsinsamlingen samordnas mellan upp till sex företag. Inget av företagen i samma projekt får informera om eller ställa frågor om samma produkt eller tjänst. Respektive företag har utrymme för en kort företagspresentation följt av upp till sju frågeställningar. Antalet företag som intervjuas och därmed även pris varierar mellan de olika produkterna.
Utbudet av faktaprodukter förändras över tid så kontakta någon av våra säljare för mer information. Här nedan följer dock några exempel:
 • Byggfakta Riks
 • Byggfakta Regional
 • Fastighetsfakta Riks
 • Fastighetsfakta Regional
 • Industrifakta
 • Lagerfakta
 • Labbfakta
 • Livsmedelsfakta
 • Vatten & Avloppsfakta
 • Verkstadsfakta
 • Underhållsfakta Riks
 • Underhållsfakta Regional
Vart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning

En Faktaprodukt ger affärsnyttig information till låg kostnad


Ställ dina frågor och bli presenterad för potentiella kunder samtidigt.

Vill du veta mer? Ring oss på:
Eller mejla en fråga till:
mer.info@prospector.nu