Vad är prospektering?

En prospektering syftar främst till att ge dig information om aktuella investerings- eller inköpsbehov gällande dina tjänster eller produkter. Efter en genomförd prospektering vet du hur du ska prioritera dina säljresurser bäst och dina säljare får jobba med potentiella kunder istället för kalla kontakter.​​​​​​​
Säljare är en viktig och begränsad resurs i de flesta företag men felaktigt använd kan det vara en onödigt kostsam resurs. En prospektering är ett stort steg mot att du skall kunna använda din säljresurs bättre och mer kostnadseffektivt. Du får dessutom en mer positiv säljkår som i högre grad får diskutera aktuella investerings- eller inköpsbehov på marknaden istället för att ringa kalla samtal.

Prospektering ska generera leads

Som regel används prospekteringen för nykundsbearbetning eller för att ta tag i de kunder som av olika anledningar prioriterats ner den senaste tiden och därför behöver kontaktas nu. Både för att stämma av aktuella behov men också för att vårda relationen. Skillnaden mellan en renodlad marknadskartläggning och en prospektering är främst att allt fokus i en prospektering ligger på att generera leads. Det vill säga att filtrera fram de potentiella kunder som står i begrepp att handla inom rimlig tid.
I ett manus som är prospekterande är din presentation säljande och dina frågor i högre grad påverkande och styrande. Samtidigt är vi angelägna om att det ska vara substans och kvalitet i de prospekt vi levererar till dig. Därför förekommer det ofta filterfrågor i inledningen av ett prospecterande manus samt någon eller några frågor som verifierar och tydliggör det intervjuade företagets behov.

Realtid ger försäljningssamtal bättre resultat

Våra system gör det möjligt för oss att skicka över de prospekt som genereras till dig i realtid. Det här innebär att dina säljare i stort sett omgående efter vår intervju kan kontakta det aktuella företaget. Samtalet vi hade är då fortfarande högst aktuellt för den intervjuade och återkopplingen från er blir därför ännu bättre än om det får gå några dagar eller veckor.
Vi erbjuder prospekteringar på tre olika nivåer:
  • En helt företagsanpassad prospektering. Det innebär att vi fullt ut anpassar målgrupp, manus, rapportering och så vidare till dina behov. Kontakta oss för en offert.
  • Ett så kallat pilotprojekt. En sådan prospektering används ofta av företag som vill prova på om den här tjänsten kan ge dem det de verkligen behöver. Våra pilotprojekt har ett fast pris som inkluderar allt. Du väljer själv vilka vi ska ringa men antalet intervjuer är begränsat, du väljer själv vilka frågor vi ska ställa men antalet frågor är begränsat och rapportering samt all information som vi samlat in skickas till dig enligt vårt standardförfarande. 
  • Ett paketerat projekt. FAKTA eller Omnibus är en typ av projekt som skapats för att göra det enkelt och prisvärt att prova på en prospektering. I den här typen av projekt samverkar du med ett fåtal andra företag vill nå samma marknad men som inte konkurrerar med den produkt eller tjänst du vill stämma av. Även i dessa projekt får du skräddarsy din presentation och dina frågor men antalet är begränsat. Fakta- och omniprodukterna definieras för olika branscher och i vissa fall även regioner. Läs mer här.
Vart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning

Prospektering som bygger hållbara kundrelationer


Optimera dina säljresurser genom få hjälp med leadsgenerering.

Vill du veta mer? Ring oss på:
Eller mejla en fråga till:
mer.info@prospector.nu