Vad är en registeruppdatering?

Begreppet kan låta daterat eftersom vi idag snarare pratar om databaser. Som i det här sammanhanget sannolikt innebär någon form av CRM-system, kontakt- eller kundregister. Men oavsett benämning kan ett välskött register underlätta och effektivisera dina marknadskontakter.
För att det skall fungera optimalt så behöver dina register vara uppdaterade. Ett bristfälligt uppdaterat register eller databas leder till returer när du jobbar med DR- och e-postkampanjer och samtal som inte leder rätt om du arbetar med någon form av telemarketing. Dessutom ger det en bild av att du inte vet vad du håller på med och att du har en bristfällig relation med din marknad och dina kunder. Det är ett problem som är enkelt att lösa och som snabbt ger effekt. Se till att dina register är uppdaterad.

Registeruppdateringar består av tre steg

En registeruppdatering består ofta av tre steg, eller tre olika nivåer.

Den första nivån kallas mekanisk uppdatering:

Mekanisk uppdatering används som regel för större register och fungerar bra när du har ett register som är bra strukturerat och har unik information som går att matcha mot data i andra uppdaterade register. På företagsnivå kommer du långt med organisationsnummer. Om du saknar detta i ditt CRM-systen så finns det som regel i din kundreskontra eller ditt faktureringssystem åtminstone när det gäller dina nuvarande och tidigare kunder. Om du även behöver komma åt arbetsställen så finns det något som heter arbetsställenummer men det är mer sällsynt i normala kontakt- och kundregister. När vi levererar data till dig från ett projekt där adresser och företagsuppgifter kommer från oss så följer det alltid med ett så kallat Bisnode-ID. Vi rekommenderar dig att behålla den informationen när du tar in den data vi levererar i ditt system.

Den andra nivån kallas personlig uppdatering, grundläggande:

Personlig uppdatering är den vanligaste uppdateringstjänsten hos oss och innebär att vi personligen kontaktar de företag som du har i ditt register. Kontakten äger rum med företagets växel, kundtjänst eller liknande vilket möjliggör att enklare företagsuppgifter kan uppdateras. Exempelvis kontaktinformation till företaget och en viss befattningshavare.

Tjänsten är beroende av det kontaktade företagets välvilja och policy när det gäller att lämna ut information samt ditt företags relation med det kontaktade företaget. Gällande uppdatering av mejladresser så kan nämnas att generella adresser (info@förtagsnamn.se) som regel går bra att uppdatera på den här nivån men att personliga mejladresser (förnamn.efternamn@företaget.se) kan vara svårare att få. Vid personlig information är det naturligtvis även viktigt att du har en GDPR-policy som möjliggör den typen av uppdatering. Mer information om GDPR kan du hitta här

Den grundläggande uppdateringen på företagsnivå genomförs alltid när vi får kontakt med ett företag i samband med andra typer av projekt som vi genomför. Den informationen ingår alltid i din leverans.

Den tredje nivån kallas personlig uppdatering, personnivå:

Personlig uppdatering på personnivå är en vanligt förekommande tjänst som genomförs av våra intervjuare. I det här fallet söker vi fram och kontaktar den eller de personer som passar bäst för dina behov. Vi beskriver kort vad ni arbetar med, varför ni anser det viktigt att ha kontaktuppgifter till just den här personen och får ett godkännande från personen ifråga att ni lagrar hens uppgifter för just det syfte som vi beskrivit. Men även här är det viktigt att ditt företag har detta reglerat i en GDPR-policy. Mer information om GDPR kan du hitta här.
 
Uppdateringen på personsnivå genomförs alltid när vi får kontakt med rätt person i ett företag i samband med andra typer av projekt som vi genomför. Den informationen ingår alltid i din leverans.

Protector samarbetar med Bisnode

Vi har ett nära samarbete med Bisnode och arbetar därför ofta med ett Bisnode-ID som unikt index för matchningar. Bisnode-ID finns på såväl företags som arbetsställenivå och säkerställer en korrekt matchning på dessa nivåer. Med ett Bisnode-ID kan du också se till att löpande hålla dina register uppdaterade, exempelvis kvartalsvis. Om du saknar ett Bisnode-ID i dina kund- och kontaktregister så kan vi hjälpa dig att komplettera med den informationen.
Och du kan självklart vända dig till oss i alla adressrelaterade frågor för att få hjälp med att få fram rätt data från rätt leverantör.
​​​​​​​

Varför behövs ett ID?

Med hjälp av exempelvis ett Bisnode-ID så kan din befintliga information även utökas med ytterligare information som du kan ha nytta av. Det gör att det blir enklare och säkrare att både hantera adressuppgifter och arbeta effektivt med CRM. Om du tycker att det här låter för avancerat eller som något du helt enkelt inte har tid att sätta dig in i så behöver du inte oroa dig. Vi hjälper dig självklart med alla rutiner kring det här och om vi får en fil som innehåller några exempel på hur din data ser ut idag så kan vi ge dig såväl råd kring hur du kan gå vidare som en uppskattning om vad ditt pris skulle bli för en mekanisk uppdatering enligt det vi beskrivit ovan.
Vart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning

Gör en registeruppdatering och hitta försäljningsguld


Början på ett framgångsrikt försäljningsarbete finns i dina kundregister och databaser.

Vill du veta mer? Ring oss på:
Eller mejla en fråga till:
mer.info@prospector.nu