Vad är en statistisk undersökning?

Fördelen med en statistisk undersökning framför en marknadskartläggning är att den ofta ger det mest rättvisande svaret för en viss population. Det kan till exempel handla om dina kunder, din marknad, dina medlemmar, läsare av din tidning, anställda eller olika urval i befolkningen.
Vårt fokus har alltid varit att erbjuda lättillgängliga undersökningar som du kan ha praktisk nytta av i din verksamhet. Om du väljer att göra undersökningen tillräckligt omfattande så kan den brytas ner och analyseras utifrån olika bakgrundsvariabler. Exempelvis baserat på geografi, bransch, verksamhet, företagsstorlek eller om det handlar om privathushåll baserat på kön, ålder eller både och.

Undersökningen kan till exempel handla om att du:

  • Vill veta mer om var på marknaden dina och/eller era konkurrenters tjänster och produkter är mest välkända och/eller används mest.
  • Vill ta reda på inom vilka segment på marknaden ni har bäst möjlighet att öka er omsättning.
  • Funderar på hur ditt företag upplevs av kunder och/eller de som inte är era kunder idag. Exempelvis i frågor som leveranssäkerhet, kvalitetsaspekter, prissättningsfrågor, bemötande, tillgänglighet och konkurrenter.
  • Att få information från era medlemmar eller givare om hur de upplever er som organisation, om ni arbetar med rätt frågor, om er opinionsbildning och påverkan upplevs tillräckligt tydlig och stark etcetera.
  • Få er tidning, tidskrift eller era nyhetssidor på internet bedömda utifrån läsvärde, aktualitet och räckvidd.    
Vart ska du börja?

Börja med kostnadsfri rådgivning

Få rätt svar med en statistisk undersökning


Statistisk undersökning eller marknadskartläggning? Framgångsrik försäljning bygger på kunskap och vi hjälper dig att få den.

Vill du veta mer? Ring oss på:
Eller mejla en fråga till:
mer.info@prospector.nu